Title: Rock and Roll jako životní názor
Other Titles: Rock and roll as a way of life
Authors: Horejšová, Martina
Advisor: Mandysová, Daniela
Referee: Kuhn, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10154
Keywords: rock and roll;rasismus;náboženství;genderová segregace;elektrická kytara;americký sen;Alan Freed;blues;rockabilly;psychobilly;tanec;Elvis Presley;Bill Haley;Little Richard;Chuck Berry;Buddy Holly;Jerry Lee Lewis;Wanda Jackson;Lavern Baker;Eddie Cochran;Carl Perkins;Antonín Dvořák
Keywords in different language: rock and roll;rasism;religion;gender regregation;elektric guitar;american dream;Alan Freed;blues;rockabilly;psychobilly;Elvis Presley;Bill Haley;Little Richard;Chuck Berry;Buddy Holly;Jerry Lee Lewis;Wanda Jackson;Lavern Baker;Eddie Cochran;Carl Perkins;Antonín Dvořák
Abstract: Bakalářská práce, jejíž náplní je rock and roll, se snaží tento specifický hudební proud postihnout od jeho počátků až po dopad na současné hudební styly. Není pouhým konstatováním, že tento žánr existoval, ale poukazuje na řadu sociálních a kulturních souvislostí. Zabývá se problematikou náboženství, rasismu či genderovou segregací. Uvádí, odkud rock and roll čerpal inspiraci a z jakých předchozích žánrů populární hudby postupně vznikal. Díky tomu se nám jeví jako spojnice v hudbě mezi první a druhou polovinou 20. století. Na počátku 50. let přišla mladá generace rebelů, kterým se už nelíbil dosavadní způsob života, chtěli jít proti současnému proudu a nemalou měrou provokovat. Především jejich zásluhou a za pomoci DJ Alana Freeda, který jim přes rozhlasové přijímače rock and roll zprostředkovával, se rozšířila nová hudební vlna.
Abstract in different language: Bachelor?s work, whose main topic is rock and roll, tries this specific musical stream study from its beginnings to the impact on the current music styles. It isn?t only statement that the genre existed, but points to a number of social and cultural contexts. It deals with issues of religion, racism or gender segregation. It states, where rock and roll took inspiration and from which previous genres of popular music gradually formed. Thanks to that, we appear as a link in music between the first and second half of the 20th century. At the beginning of the 50s came a young generation of rebels, which already didn?t like the current way of life, they wanted to go against the current stream and provoke with considerable extent. Especially thanks to them, and with the help of DJ Alan Freed, who over their radios mediated rock and roll, spread new wave of music.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rock and roll jako zivotni nazor (.pdf).pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Horejsova_hodnoceni_BP_vedouci_Mandysova.pdfPosudek vedoucího práce480,1 kBAdobe PDFView/Open
Horejsova_posudek_BP_oponent_Kuhn.pdfPosudek oponenta práce437,98 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_BP_Horejsova.pdfPrůběh obhajoby práce140,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10154

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.