Název: Rock and Roll jako životní názor
Další názvy: Rock and roll as a way of life
Autoři: Horejšová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Mandysová, Daniela
Oponent: Kuhn, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10154
Klíčová slova: rock and roll;rasismus;náboženství;genderová segregace;elektrická kytara;americký sen;Alan Freed;blues;rockabilly;psychobilly;tanec;Elvis Presley;Bill Haley;Little Richard;Chuck Berry;Buddy Holly;Jerry Lee Lewis;Wanda Jackson;Lavern Baker;Eddie Cochran;Carl Perkins;Antonín Dvořák
Klíčová slova v dalším jazyce: rock and roll;rasism;religion;gender regregation;elektric guitar;american dream;Alan Freed;blues;rockabilly;psychobilly;Elvis Presley;Bill Haley;Little Richard;Chuck Berry;Buddy Holly;Jerry Lee Lewis;Wanda Jackson;Lavern Baker;Eddie Cochran;Carl Perkins;Antonín Dvořák
Abstrakt: Bakalářská práce, jejíž náplní je rock and roll, se snaží tento specifický hudební proud postihnout od jeho počátků až po dopad na současné hudební styly. Není pouhým konstatováním, že tento žánr existoval, ale poukazuje na řadu sociálních a kulturních souvislostí. Zabývá se problematikou náboženství, rasismu či genderovou segregací. Uvádí, odkud rock and roll čerpal inspiraci a z jakých předchozích žánrů populární hudby postupně vznikal. Díky tomu se nám jeví jako spojnice v hudbě mezi první a druhou polovinou 20. století. Na počátku 50. let přišla mladá generace rebelů, kterým se už nelíbil dosavadní způsob života, chtěli jít proti současnému proudu a nemalou měrou provokovat. Především jejich zásluhou a za pomoci DJ Alana Freeda, který jim přes rozhlasové přijímače rock and roll zprostředkovával, se rozšířila nová hudební vlna.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor?s work, whose main topic is rock and roll, tries this specific musical stream study from its beginnings to the impact on the current music styles. It isn?t only statement that the genre existed, but points to a number of social and cultural contexts. It deals with issues of religion, racism or gender segregation. It states, where rock and roll took inspiration and from which previous genres of popular music gradually formed. Thanks to that, we appear as a link in music between the first and second half of the 20th century. At the beginning of the 50s came a young generation of rebels, which already didn?t like the current way of life, they wanted to go against the current stream and provoke with considerable extent. Especially thanks to them, and with the help of DJ Alan Freed, who over their radios mediated rock and roll, spread new wave of music.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rock and roll jako zivotni nazor (.pdf).pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Horejsova_hodnoceni_BP_vedouci_Mandysova.pdfPosudek vedoucího práce480,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Horejsova_posudek_BP_oponent_Kuhn.pdfPosudek oponenta práce437,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_BP_Horejsova.pdfPrůběh obhajoby práce140,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10154

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.