Title: Hudební kultura v Klatovech po roce 1945
Other Titles: History of Music in Klatovy after 1945
Authors: Kaisr, Jiří
Advisor: Aschenbrenner, Vít
Referee: Feiferlíková, Romana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10156
Keywords: hudební kultura;Městská hudební škola Klatovy;Lidová škola umění Josefa Kličky;Základní umělecká škola Josefa Kličky;Šumavan;Dechový orchestr mladých Klatovy;Symfonický orchestr Klatovy;vojenská hudba;Kulturní dům Klatovy;Městské kulturní středisko Klatovy;Stálá divadelní scéna Klatovy;Mezinárodní folklórní festival Klatovy
Keywords in different language: music culture;Municipal school of music Klatovy;Folk school of art of Josef Klička;Elementary art school of Josef Klička;Šumavan;Youth brass orchestra Klatovy;Symphony orchestra Klatovy;military music;House of culture Klatovy;Municipal cultural center Klatovy;Permanent theater scene Klatovy;International folklore festival in Klatovy
Abstract: Tato práce obsahuje informace o nejdůležitějších atributech hudební kultury v Klatovech po roce 1945. Zahrnuty jsou v ní informace o nejdůležitějších hudebních institucích, místech koncertů a nejvýznamnějších hudebních souborech tohoto období.
Abstract in different language: This thesis contains information about the most important attributes of musical culture in Klatovy after 1945. Information about the most important musicians, institutions, places where concerts are held and the most important musical ensembles of the period are included.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce500,69 kBAdobe PDFView/Open
Kaisr_hodnoceni_BP_vedouci_Aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce516,05 kBAdobe PDFView/Open
Kaisr_posudek_BP_oponent_Feiferlikova.pdfPosudek oponenta práce482,02 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_BP_Kaisr.pdfPrůběh obhajoby práce138,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10156

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.