Název: Hudební kultura v Klatovech po roce 1945
Další názvy: History of Music in Klatovy after 1945
Autoři: Kaisr, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Aschenbrenner, Vít
Oponent: Feiferlíková, Romana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10156
Klíčová slova: hudební kultura;Městská hudební škola Klatovy;Lidová škola umění Josefa Kličky;Základní umělecká škola Josefa Kličky;Šumavan;Dechový orchestr mladých Klatovy;Symfonický orchestr Klatovy;vojenská hudba;Kulturní dům Klatovy;Městské kulturní středisko Klatovy;Stálá divadelní scéna Klatovy;Mezinárodní folklórní festival Klatovy
Klíčová slova v dalším jazyce: music culture;Municipal school of music Klatovy;Folk school of art of Josef Klička;Elementary art school of Josef Klička;Šumavan;Youth brass orchestra Klatovy;Symphony orchestra Klatovy;military music;House of culture Klatovy;Municipal cultural center Klatovy;Permanent theater scene Klatovy;International folklore festival in Klatovy
Abstrakt: Tato práce obsahuje informace o nejdůležitějších atributech hudební kultury v Klatovech po roce 1945. Zahrnuty jsou v ní informace o nejdůležitějších hudebních institucích, místech koncertů a nejvýznamnějších hudebních souborech tohoto období.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis contains information about the most important attributes of musical culture in Klatovy after 1945. Information about the most important musicians, institutions, places where concerts are held and the most important musical ensembles of the period are included.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce500,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaisr_hodnoceni_BP_vedouci_Aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce516,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaisr_posudek_BP_oponent_Feiferlikova.pdfPosudek oponenta práce482,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_BP_Kaisr.pdfPrůběh obhajoby práce138,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10156

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.