Název: Současný hudební život v Plzni
Další názvy: Present musical life in Pilsen
Autoři: Ajgl, Marek
Vedoucí práce/školitel: Aschenbrenner, Vít
Oponent: Bezděk, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10157
Klíčová slova: Divadlo J. K. Tyla v Plzni;sbor;klubová scéna;festival
Klíčová slova v dalším jazyce: Theatre of J. K. Tyl Plzeň;choir;clubs;festival
Abstrakt: Záměrem této práce bude zmapovat historii a současné kulturní dění v Plzni. V jednotlivých kapitolách bude popsáno Divadlo J. K. Tyla, pěvecké sbory, klubová scéna a festivaly. V závěru pak přínos těchto kulturních aktivit pro město Plzeň.
Abstrakt v dalším jazyce: The intention of this work will be to map the history and current cultural events in Plzeň. In the individual chapters will be described Theatre of J. K. Tyl, choirs, clubs and festivals. In the end then the contribution of these cultural activities for the city of Pilsen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Marek Ajgl.pdfPlný text práce943,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ajgl_hodnoceni_BP_vedouci_Aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce453,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ajgl_posudek_BP_oponent_Bezdek.pdfPosudek oponenta práce453,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_BP_Ajgl.pdfPrůběh obhajoby práce138,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10157

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.