Title: Současný hudební život v Plzni
Other Titles: Present musical life in Pilsen
Authors: Ajgl, Marek
Advisor: Aschenbrenner, Vít
Referee: Bezděk, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10157
Keywords: Divadlo J. K. Tyla v Plzni;sbor;klubová scéna;festival
Keywords in different language: Theatre of J. K. Tyl Plzeň;choir;clubs;festival
Abstract: Záměrem této práce bude zmapovat historii a současné kulturní dění v Plzni. V jednotlivých kapitolách bude popsáno Divadlo J. K. Tyla, pěvecké sbory, klubová scéna a festivaly. V závěru pak přínos těchto kulturních aktivit pro město Plzeň.
Abstract in different language: The intention of this work will be to map the history and current cultural events in Plzeň. In the individual chapters will be described Theatre of J. K. Tyl, choirs, clubs and festivals. In the end then the contribution of these cultural activities for the city of Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Marek Ajgl.pdfPlný text práce943,17 kBAdobe PDFView/Open
Ajgl_hodnoceni_BP_vedouci_Aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce453,89 kBAdobe PDFView/Open
Ajgl_posudek_BP_oponent_Bezdek.pdfPosudek oponenta práce453,73 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_BP_Ajgl.pdfPrůběh obhajoby práce138,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10157

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.