Title: Zuzana Navarová- zpěvačka, skladatelka a textařka
Other Titles: Susan Navarová- singer, composer and songwriter
Authors: Bičanová, Šárka
Advisor: Kuhn, Tomáš
Referee: Mandysová, Daniela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10159
Keywords: Zuzana Navarová;Nerez;Vít Sázavský;Zdeněk Vřešťál;Tres;KOA;Iván Gutiérrez;Radůza;Michaela Pavlátová;vlivy hudby latinsko-americké hudby;vlivy lidové hudby;Andělská počta
Keywords in different language: Zuzana Navarová;Nerez;Vít Sázavský;Zdeněk Vřešťál;Tres. KOA;Iván Gutiérrez;Radůza;Michaela Pavlátová;influences of latin american music;influences of folk music;Andělská počta
Abstract: Tato bakalářská práce si klade za cíl představit hudební osobnost Zuzanu Navarovou d. T. Práce zahrnuje několik kapitol, které se postupně stávají sondou do života Navarové. Kromě života v této bakalářské práci najdeme její tvorbu )vlastní i filmovou), skupiny a osobnosti, se kterými spolupracovala, vlivy působící na její tvorbu ale také informace o knize Andělská počta. V bakalářské práci najdeme také vyjádření o Zuzaně Navarové několika hudebních osobností.
Abstract in different language: This bachelor´s work aims to introduce musical personality Zuzana Navarová d. T.. Work includes several chapters that gradually become a probe into her life. Apart from life in this bachelor´s work we find her creation (own and film),groups and personalities with whom cooperated influences affecting the results her creation but also information about the book "Andělská počta". In my bachelor´s work we can also found an expression about Zuzana Navarová from several musical personalities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sarka Bicanova, Bakalarska prace, Zuzana Navarova- zpevacka,skladatelka a textarka.pdfPlný text práce999,73 kBAdobe PDFView/Open
Bicanova_hodnoceni_BP_vedouci_Kuhn.pdfPosudek vedoucího práce430,58 kBAdobe PDFView/Open
Bicanova_posudek_BP_oponent_Mandysova.pdfPosudek oponenta práce444,61 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_BP_Bicanova.pdfPrůběh obhajoby práce139,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10159

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.