Title: Krajská hudební scéna po roce 2000
Other Titles: Regional musical scene since 2000
Authors: Marek, František
Advisor: Aschenbrenner, Vít
Referee: Feiferlíková, Romana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10163
Keywords: scéna;produkce;interpret;lokalita;koncert;festival
Keywords in different language: scene;performance;performer;locality;concert;festival
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá hudebním děním v oblasti nonartificiální hudby na území Plzeňského kraje. V teoretické části je popsáno dění v nejvýznamnějších hudebních lokalitách, uvedeny významné koncerty a festivaly, interpreti, kteří jsou populární i za hranicemi kraje a celkové shrnutí se současnou situací. Praktickou část tvoří průzkum názoru lidí z oboru na krajské hudební dění v oblasti živé produkce. Toto šetření je slovně zpracováno. V závěru jsou výsledky průzkumu slovně vyhodnoceny.
Abstract in different language: This thesis deals with musical events in the area of non-artificial music at the Pilsen Region. In the theoretical section describes the most important musical events in the locations, listed important concerts and festivals, artists who are popular even outside the region and a summary of the current situation. The practical part consists of a survey of people from the field of view on the regional music events in live production. This survey is processed verbally. In conclusion, the results of the survey verbally evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A.pdfPlný text práce815,49 kBAdobe PDFView/Open
Marek_hodnoceni_BP_vedouci_Aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce524,11 kBAdobe PDFView/Open
Marek_posudek_BP_oponent_Feiferlikova.pdfPosudek oponenta práce455,1 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_BP_Marek.pdfPrůběh obhajoby práce150,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10163

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.