Název: Krajská hudební scéna po roce 2000
Další názvy: Regional musical scene since 2000
Autoři: Marek, František
Vedoucí práce/školitel: Aschenbrenner, Vít
Oponent: Feiferlíková, Romana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10163
Klíčová slova: scéna;produkce;interpret;lokalita;koncert;festival
Klíčová slova v dalším jazyce: scene;performance;performer;locality;concert;festival
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá hudebním děním v oblasti nonartificiální hudby na území Plzeňského kraje. V teoretické části je popsáno dění v nejvýznamnějších hudebních lokalitách, uvedeny významné koncerty a festivaly, interpreti, kteří jsou populární i za hranicemi kraje a celkové shrnutí se současnou situací. Praktickou část tvoří průzkum názoru lidí z oboru na krajské hudební dění v oblasti živé produkce. Toto šetření je slovně zpracováno. V závěru jsou výsledky průzkumu slovně vyhodnoceny.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with musical events in the area of non-artificial music at the Pilsen Region. In the theoretical section describes the most important musical events in the locations, listed important concerts and festivals, artists who are popular even outside the region and a summary of the current situation. The practical part consists of a survey of people from the field of view on the regional music events in live production. This survey is processed verbally. In conclusion, the results of the survey verbally evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
A.pdfPlný text práce815,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marek_hodnoceni_BP_vedouci_Aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce524,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marek_posudek_BP_oponent_Feiferlikova.pdfPosudek oponenta práce455,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_BP_Marek.pdfPrůběh obhajoby práce150,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10163

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.