Název: Písňová tvorba Antonína Dvořáka se zaměřením na Milostné písně op. 83
Další názvy: Songs creation from Antonín Dvořák with a focus on Love songs, op. 83
Autoři: Radačovská, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Feiferlíková, Romana
Oponent: Mandysová, Daniela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10167
Klíčová slova: Antonín Dvořák;písňová tvorba;písně;romantismus;sólový zpěv;interpretace;interpretační rozbor;Magdaléna Kožená;Beno Blachut;Písně milostné op. 83
Klíčová slova v dalším jazyce: Antonín Dvořák;songs creation;songs;romantism;solo singing;interpretation;Magdaléna Kožená;Beno Blachut;Love songs op. 83
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce je písňová tvorba Antonína Dvořáka se zaměřením na cyklus Písně milostné, op. 83. Autor práce se zabývá časovým zařazením tohoto cyklu a jeho interpretačním rozborem v oblasti harmonie, hudebních forem a přináší vlastní pohled na interpretaci jednotlivých skladeb. Na základě porovnávání dvou profesionálních nahrávek přináší práce praktické návody a doporučení pro zdařilou interpretaci analyzovaných skladeb.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this bachelor work is songs creation from Antonín Dvořák with a focus on cycle Love songs, op. 83. The author of this work deals with the time inclusion of this cycle and the interpretative analysis of harmony, musical forms and brings her own view of the interpretation of particular compositions. According to comparison of two professional recordings brings this work practical instructions and suggestions for erudited interpretation of analysed compositions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, Kristyna Radacovska, Plzen, 2013.pdfPlný text práce24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Radacovska_hodnoceni_BP_vedouci_Feiferlikova.pdfPosudek vedoucího práce617,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Radacovska_posudek_BP_oponent_Mandysova.pdfPosudek oponenta práce538,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_BP_Radacovska.pdfPrůběh obhajoby práce145,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10167

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.