Title: Písňová tvorba Antonína Dvořáka se zaměřením na Milostné písně op. 83
Other Titles: Songs creation from Antonín Dvořák with a focus on Love songs, op. 83
Authors: Radačovská, Kristýna
Advisor: Feiferlíková, Romana
Referee: Mandysová, Daniela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10167
Keywords: Antonín Dvořák;písňová tvorba;písně;romantismus;sólový zpěv;interpretace;interpretační rozbor;Magdaléna Kožená;Beno Blachut;Písně milostné op. 83
Keywords in different language: Antonín Dvořák;songs creation;songs;romantism;solo singing;interpretation;Magdaléna Kožená;Beno Blachut;Love songs op. 83
Abstract: Předmětem bakalářské práce je písňová tvorba Antonína Dvořáka se zaměřením na cyklus Písně milostné, op. 83. Autor práce se zabývá časovým zařazením tohoto cyklu a jeho interpretačním rozborem v oblasti harmonie, hudebních forem a přináší vlastní pohled na interpretaci jednotlivých skladeb. Na základě porovnávání dvou profesionálních nahrávek přináší práce praktické návody a doporučení pro zdařilou interpretaci analyzovaných skladeb.
Abstract in different language: The purpose of this bachelor work is songs creation from Antonín Dvořák with a focus on cycle Love songs, op. 83. The author of this work deals with the time inclusion of this cycle and the interpretative analysis of harmony, musical forms and brings her own view of the interpretation of particular compositions. According to comparison of two professional recordings brings this work practical instructions and suggestions for erudited interpretation of analysed compositions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Kristyna Radacovska, Plzen, 2013.pdfPlný text práce24 MBAdobe PDFView/Open
Radacovska_hodnoceni_BP_vedouci_Feiferlikova.pdfPosudek vedoucího práce617,57 kBAdobe PDFView/Open
Radacovska_posudek_BP_oponent_Mandysova.pdfPosudek oponenta práce538,05 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_BP_Radacovska.pdfPrůběh obhajoby práce145,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10167

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.