Název: Písňová tvorba skladatelů nejmladší plzeňské generace
Další názvy: Song creation by composers of the younger generation in Pilsen
Autoři: Sýkorová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Mandysová, Daniela
Oponent: Bezděk, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10170
Klíčová slova: píseň;písňová tvorba;plzeňská konzervatoř;Jiří Bezděk;Martin Červenka;Tomáš Karpíšek;Pavel Samiec;Sára Soukupová;Jiří Vyšata
Klíčová slova v dalším jazyce: song;song creation;Pilsen Conservatory;Jiří Bezděk;Martin Červenka;Tomáš Karpíšek;Pavel Samiec;Sára Soukupová;Jiří Vyšata
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je ukázat a představit písňovou tvorbu nejmladší skladatelské generace v Plzni. Součástí práce jsou profily jednotlivých skladatelů. K dispozici jsou také informace o vzniku a chodu kompozičního oddělení na Konzervatoři v Plzni a o jeho zakladateli Jiřím Bezděkovi. Třetí část této bakalářské práce je věnována podrobným informacím o písňových cyklech, text je doplněn ukázkami z písní. Závěrečná část je zaměřena na Západočeské hudební centrum, které je jedním z nejvýznamnějších hudebních institucí v Plzni, jež se specializuje na organizování koncertů artificiální hudby.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my bachelor work is to show and introduce the song creation by composers of the youngest generation in Pilsen. The work includes individual profile of each composer, foundation information and running of composition department of Pilsen Conservatory and information about its founder Jiří Bezděk is also involved. The third part of the bachelor thesis is devoted to details about song cycles and the text is supplemented with song excerpts. The final part looks into West Bohemian Music Center which is one of the most important music institution in Pilsen and which is focused on concerts of artificial music organization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KHK) / Bachelor´s works (DMC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - pisnova tvorba skladatelu nejmladsi plzenske generace.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sykorova_hodnoceni_BP_vedouci_Mandysova.pdfPosudek vedoucího práce546,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sykorova_posudek_BP_oponent_Bezdek.pdfPosudek oponenta práce454,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_BP_Sykorova.pdfPrůběh obhajoby práce146 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10170

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.