Title: Písňová tvorba skladatelů nejmladší plzeňské generace
Other Titles: Song creation by composers of the younger generation in Pilsen
Authors: Sýkorová, Alena
Advisor: Mandysová, Daniela
Referee: Bezděk, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10170
Keywords: píseň;písňová tvorba;plzeňská konzervatoř;Jiří Bezděk;Martin Červenka;Tomáš Karpíšek;Pavel Samiec;Sára Soukupová;Jiří Vyšata
Keywords in different language: song;song creation;Pilsen Conservatory;Jiří Bezděk;Martin Červenka;Tomáš Karpíšek;Pavel Samiec;Sára Soukupová;Jiří Vyšata
Abstract: Cílem této bakalářské práce je ukázat a představit písňovou tvorbu nejmladší skladatelské generace v Plzni. Součástí práce jsou profily jednotlivých skladatelů. K dispozici jsou také informace o vzniku a chodu kompozičního oddělení na Konzervatoři v Plzni a o jeho zakladateli Jiřím Bezděkovi. Třetí část této bakalářské práce je věnována podrobným informacím o písňových cyklech, text je doplněn ukázkami z písní. Závěrečná část je zaměřena na Západočeské hudební centrum, které je jedním z nejvýznamnějších hudebních institucí v Plzni, jež se specializuje na organizování koncertů artificiální hudby.
Abstract in different language: The aim of my bachelor work is to show and introduce the song creation by composers of the youngest generation in Pilsen. The work includes individual profile of each composer, foundation information and running of composition department of Pilsen Conservatory and information about its founder Jiří Bezděk is also involved. The third part of the bachelor thesis is devoted to details about song cycles and the text is supplemented with song excerpts. The final part looks into West Bohemian Music Center which is one of the most important music institution in Pilsen and which is focused on concerts of artificial music organization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - pisnova tvorba skladatelu nejmladsi plzenske generace.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
Sykorova_hodnoceni_BP_vedouci_Mandysova.pdfPosudek vedoucího práce546,76 kBAdobe PDFView/Open
Sykorova_posudek_BP_oponent_Bezdek.pdfPosudek oponenta práce454,69 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_BP_Sykorova.pdfPrůběh obhajoby práce146 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10170

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.