Název: Duševní porucha v trestním právu
Další názvy: Mental disorder in criminal law
Autoři: Benešová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Fastner, Jindřich
Oponent: Škvain, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10177
Klíčová slova: duševní porucha;nepříčetnost;trestní zákoník;znalecký posudek;deviace;druhy duševních poruch;ochranná opatření;ochranné léčení;zabezpečovací detence;sexuálně motivované trestné činy;trestní odpovědnost;typologie pachatelů
Klíčová slova v dalším jazyce: mental illness;insanity;criminal code;expert opinion;deviation;types of mental disorders;protective provisions;protective treatment;preventive detention;sexually motivated crimes;criminal responsibility;typology of offenders
Abstrakt: Předložená diplomová práce se především zabývá právní definicí duševní poruchy, nepříčetnosti, jejich historickým vývojem a v neposlední řadě charakteristikou trestních sankcí, zejména ochranným léčením a zabezpečovací detencí, které jsou těmto pachatelům ukládány. Hlavním cílem kromě podání právního přehledu uvedených témat je celkové zasazení do psychiatrického kontextu a uvedení příkladů konkrétních trestných činů, které jsou časté u pachatelů s duševní poruchou.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented diploma work deals primarily with the legal definition of mental disorder, insanity, their historical development, as well as the characterization of criminal sanctions, including protective treatment and preventive detention imposed on mentally ill offenders. The main objective of this thesis, in addition to the overview of these topics, is to provide examples of specific offenses typical for offenders with mental disorders and their overall placement into the psychiatric context.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Dusevni_porucha_v_trestnim_pravu.pdfPlný text práce501,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benesova_vedouci_Fastner.pdfPosudek vedoucího práce923,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benesova_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce747,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benesova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce563,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10177

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.