Title: Duševní porucha v trestním právu
Other Titles: Mental disorder in criminal law
Authors: Benešová, Hana
Advisor: Fastner, Jindřich
Referee: Škvain, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10177
Keywords: duševní porucha;nepříčetnost;trestní zákoník;znalecký posudek;deviace;druhy duševních poruch;ochranná opatření;ochranné léčení;zabezpečovací detence;sexuálně motivované trestné činy;trestní odpovědnost;typologie pachatelů
Keywords in different language: mental illness;insanity;criminal code;expert opinion;deviation;types of mental disorders;protective provisions;protective treatment;preventive detention;sexually motivated crimes;criminal responsibility;typology of offenders
Abstract: Předložená diplomová práce se především zabývá právní definicí duševní poruchy, nepříčetnosti, jejich historickým vývojem a v neposlední řadě charakteristikou trestních sankcí, zejména ochranným léčením a zabezpečovací detencí, které jsou těmto pachatelům ukládány. Hlavním cílem kromě podání právního přehledu uvedených témat je celkové zasazení do psychiatrického kontextu a uvedení příkladů konkrétních trestných činů, které jsou časté u pachatelů s duševní poruchou.
Abstract in different language: The presented diploma work deals primarily with the legal definition of mental disorder, insanity, their historical development, as well as the characterization of criminal sanctions, including protective treatment and preventive detention imposed on mentally ill offenders. The main objective of this thesis, in addition to the overview of these topics, is to provide examples of specific offenses typical for offenders with mental disorders and their overall placement into the psychiatric context.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Dusevni_porucha_v_trestnim_pravu.pdfPlný text práce501,6 kBAdobe PDFView/Open
Benesova_vedouci_Fastner.pdfPosudek vedoucího práce923,84 kBAdobe PDFView/Open
Benesova_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce747,88 kBAdobe PDFView/Open
Benesova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce563,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10177

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.