Název: Trest obecně prospěšných prací a jeho místo v systému trestních sankcí
Další názvy: Community service and its position in the criminal sanctions system
Autoři: Fremr, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Stočesová, Simona
Oponent: Kybic, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10182
Klíčová slova: české trestní právo;alternativní tresty;obecně prospěšné práce;probační a mediační služba
Klíčová slova v dalším jazyce: czech legal regulation;alternative punishments;community service sentense;probation and mediation service
Abstrakt: Obecné vymezení postavení trestu obecně prospěšných prací v systému trestních sankcí a rozbor platné právní úpravy obecně prospěšných prací v českém trestní právu. Komparace s právní úpravou obecně prospěšných prací ve Velké Británii.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis concerns with community service sentence within other alternative sanctions and alternative ways of solving criminal matters. The thesis deals especially with the Czech legal regulation of community service but there is also a part devoted to the Scottish regulation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Jiri Fremr.pdfPlný text práce434,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fremr_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce669,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fremr_oponent_Kybic.pdfPosudek oponenta práce684,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fremr_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce549,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10182

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.