Title: Trest obecně prospěšných prací a jeho místo v systému trestních sankcí
Other Titles: Community service and its position in the criminal sanctions system
Authors: Fremr, Jiří
Advisor: Stočesová, Simona
Referee: Kybic, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10182
Keywords: české trestní právo;alternativní tresty;obecně prospěšné práce;probační a mediační služba
Keywords in different language: czech legal regulation;alternative punishments;community service sentense;probation and mediation service
Abstract: Obecné vymezení postavení trestu obecně prospěšných prací v systému trestních sankcí a rozbor platné právní úpravy obecně prospěšných prací v českém trestní právu. Komparace s právní úpravou obecně prospěšných prací ve Velké Británii.
Abstract in different language: Thesis concerns with community service sentence within other alternative sanctions and alternative ways of solving criminal matters. The thesis deals especially with the Czech legal regulation of community service but there is also a part devoted to the Scottish regulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Jiri Fremr.pdfPlný text práce434,64 kBAdobe PDFView/Open
Fremr_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce669,2 kBAdobe PDFView/Open
Fremr_oponent_Kybic.pdfPosudek oponenta práce684,77 kBAdobe PDFView/Open
Fremr_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce549,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10182

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.