Title: Vybrané otázky znaleckého zkoumání
Other Titles: Selected questions of the expert examination
Authors: Urbánek, Tomáš
Advisor: Rybář, Miroslav
Referee: Vavera, František
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10185
Keywords: znalec;znalecký posudek;znalecký ústav;znalecký posudek ústavu;odborné vyjýdření;konzultant;odměna znalce;výběr a přibrání znalce
Keywords in different language: expert;expert opinion;professional institute;expert opinion institute;expert opinion;consultant;reward expert;expert selection
Abstract: Tato práce se zabývá otázkou znaleckého zkoumání. Cílem je podat ucelený přehled o vybraných kapitolách znaleckého zkoumání, zejména o otázkách výběru znalce, přibrání znalce a o znalečném. Dalším mým cílem je také upozornit na možné problémy vzniklé zastaralou úpravou a navrhnout jejich možné způsoby řešení.
Abstract in different language: The theme of the work is the question of the expert examination. The aim is to provide a comprehensive overview of selected chapters of the expert examination, especially on issues of selecting an expert, obtaining expert and expert fees. My next objective is draw attention to possible problems caused by outdated rules and propose possible solutions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Urbanek Tomas.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Urbanek_vedouci_Rybar.pdfPosudek vedoucího práce467,29 kBAdobe PDFView/Open
Urbanek_oponent_Vavera.pdfPosudek oponenta práce766,47 kBAdobe PDFView/Open
Urbanek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce623,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10185

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.