Název: Vybrané otázky znaleckého zkoumání
Další názvy: Selected questions of the expert examination
Autoři: Urbánek, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Rybář, Miroslav
Oponent: Vavera, František
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10185
Klíčová slova: znalec;znalecký posudek;znalecký ústav;znalecký posudek ústavu;odborné vyjýdření;konzultant;odměna znalce;výběr a přibrání znalce
Klíčová slova v dalším jazyce: expert;expert opinion;professional institute;expert opinion institute;expert opinion;consultant;reward expert;expert selection
Abstrakt: Tato práce se zabývá otázkou znaleckého zkoumání. Cílem je podat ucelený přehled o vybraných kapitolách znaleckého zkoumání, zejména o otázkách výběru znalce, přibrání znalce a o znalečném. Dalším mým cílem je také upozornit na možné problémy vzniklé zastaralou úpravou a navrhnout jejich možné způsoby řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of the work is the question of the expert examination. The aim is to provide a comprehensive overview of selected chapters of the expert examination, especially on issues of selecting an expert, obtaining expert and expert fees. My next objective is draw attention to possible problems caused by outdated rules and propose possible solutions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTR) / Theses (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Urbanek Tomas.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbanek_vedouci_Rybar.pdfPosudek vedoucího práce467,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbanek_oponent_Vavera.pdfPosudek oponenta práce766,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbanek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce623,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10185

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.