Title: Právní úprava a důkazní využití odposlechů v trestním řízení
Other Titles: REGULATION AND USE OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS EAVESDROPPING
Authors: Kartus, Ivo
Advisor: Musil, Jan
Referee: Vavera, František
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10193
Keywords: Odposlech;záznam telekomunikačního provozu
Keywords in different language: wiretaps;criminal proceedings;eavesdropping;speakerphone
Abstract: Tématem této diplomové práce je problematika právní úpravy a důkazního využití odposlechů v trestním řízení. V diplomové práci bude zmíněna také činnost jednotlivých subjektů oprávněných využívat odposlech při jeho vyžadování. Cílem této práce je zdůraznit význam a důležitost odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu při objasňování trestné činnosti pachatelů, srovnání možností, využití a postavení odposlechů v sousedních státech a v neposlední řadě se tato práce zabývá i problematikou provádění a dokumentování nasazovaných odposlechů u jednotlivých specializovaných útvarů Policie ČR.
Abstract in different language: The topic of this thesis is the burden of regulation and the use of wiretaps in criminal proceedings. The diploma will also mention the activities of entities authorized to use the speakerphone when it is required. The aim of this work is to emphasize the significance and importance of interception and recording of telecommunications in explaining crime offenders compared to options, the use of wiretaps and status in neighboring states, and last but not least, this work deals with the issue of implementation and documenting deployed wiretaps in various specialized police units.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace -Ivo Kartus.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
Kartus_vedouci_Musil.pdfPosudek vedoucího práce909,52 kBAdobe PDFView/Open
Kartus_oponent_Vavera.pdfPosudek oponenta práce749,61 kBAdobe PDFView/Open
Kartus_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce590,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10193

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.