Název: Právní úprava a důkazní využití odposlechů v trestním řízení
Další názvy: REGULATION AND USE OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS EAVESDROPPING
Autoři: Kartus, Ivo
Vedoucí práce/školitel: Musil, Jan
Oponent: Vavera, František
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10193
Klíčová slova: Odposlech;záznam telekomunikačního provozu
Klíčová slova v dalším jazyce: wiretaps;criminal proceedings;eavesdropping;speakerphone
Abstrakt: Tématem této diplomové práce je problematika právní úpravy a důkazního využití odposlechů v trestním řízení. V diplomové práci bude zmíněna také činnost jednotlivých subjektů oprávněných využívat odposlech při jeho vyžadování. Cílem této práce je zdůraznit význam a důležitost odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu při objasňování trestné činnosti pachatelů, srovnání možností, využití a postavení odposlechů v sousedních státech a v neposlední řadě se tato práce zabývá i problematikou provádění a dokumentování nasazovaných odposlechů u jednotlivých specializovaných útvarů Policie ČR.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is the burden of regulation and the use of wiretaps in criminal proceedings. The diploma will also mention the activities of entities authorized to use the speakerphone when it is required. The aim of this work is to emphasize the significance and importance of interception and recording of telecommunications in explaining crime offenders compared to options, the use of wiretaps and status in neighboring states, and last but not least, this work deals with the issue of implementation and documenting deployed wiretaps in various specialized police units.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace -Ivo Kartus.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kartus_vedouci_Musil.pdfPosudek vedoucího práce909,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kartus_oponent_Vavera.pdfPosudek oponenta práce749,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kartus_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce590,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10193

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.