Název: Nahrazení vazby v trestním řízení
Další názvy: Substitute of custody in criminal procedure
Autoři: Krstevová, Simona
Vedoucí práce/školitel: Kybic, Petr
Oponent: Stočesová, Simona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10199
Klíčová slova: civil association or trustworthy person guarantees;probation officer supervision;written promise of an accused person and bail;substituce péče o dítě;kauce
Klíčová slova v dalším jazyce: substitutions of custody;civil association or trustworthy person guarantees;probation officer supervision;written promise of an accused person;bail
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na instituty nahrazující vazbu podle současné právní úpravy, dále je v ní rozveden samotný institut vazby, srovnání se zahraniční úpravou a aktuální téma elektronického monitoringu, který je popisován formou úvah de lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: There are described substitutions of custody in criminal procedure that is the main topic of this thesis and represents the current alternatives of the custody in practice. This issue belongs to criminal law and it is regulated by the Rules of the criminal procedure.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
KS_opraveno_portal.pdfPlný text práce606,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krstevova_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce795,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krstevova_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce639,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krstevova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce568,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10199

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.