Název: Kamerové systémy a jejich trestněprávní a procesněprávní aspekty
Další názvy: Camera systems and their criminal and procedural aspects
Autoři: Majerová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Kybic, Petr
Oponent: Stočesová, Simona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10201
Klíčová slova: kamerové systémy;zákon o ochraně osobních údajů;úřad pro ochranu osobních údajů;monitoring;soukromí;základní lidská práva a svobody;důkaz;trestní řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: CCTV;law of personal data protection;the Office for Personal Data Protection;monitoring;privacy;human rights and fundamental freedoms;evidence;criminal proceedings
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na kamerové systémy a jejich právní aspekty. Práce hodnotí především právní úpravu kamerových systemů de lege lata. Dále předkládá oblast jejich využití a rovněž pracuje s judikaturou, která se dotýká těchto systémů. Autorka se ve své práci věnuje rovněž trestněprávním aspektům kamerových systemů, a to především z hlediska dokazování. Součástí práce jsou také úvahy de lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: The master´s thesis is focused on the camera systems and its legal aspects. The thesis evaluates primarily the legislation de lege lata of the camera systems. The thesis presents the area of utilization and deals with judicature related to these systems as well. In the thesis, the author concentrates on the criminal law aspects of camera systems, mainly from the viewpoint of the evidence. The thesis also includes the considerations de lege ferenda.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE-Kamerove systemy a jejich trestnepravni a procesnepravni aspekty.pdfPlný text práce558,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Majerova Lucie_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce734,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Majerova Lucie_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce397,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Majerova Lucie_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce563,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10201

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.