Název: Trestní odpovědnost mladistvých
Další názvy: Criminal Liability of Juveniles
Autoři: Morávková, Gabriela
Vedoucí práce/školitel: Stočesová, Simona
Oponent: Kybic, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10204
Klíčová slova: trestní odpovědnost;mladistvý;trest;opatření;mládež;dítě;trestný čin;protiprávní čin;provinění;čin jinak trestný
Klíčová slova v dalším jazyce: criminal liability;juvenile;punishment;measure;youth;child;offense;illegal act;wrongdoing;otherwise criminal act
Abstrakt: Smyslem této práce je rozbor problematiky trestní odpovědnosti mládeže, což se neobešlo bez náhledu do úprav této oblasti v minulosti a to od úplného počátku trestního zákonodárství nad mládeží až k momentálně platné úpravě obsažené v relativně novém právním kodexu.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this thesis is to analyse the problems of the criminal responsibility of youth, which was impossible to do without the inspection of the amendments of this area and that from the very beginning of the criminal legislation of the youth to the currently valid adjustment contained in the relatively new legal code.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP- Trestni odpovednost mladeze - Moravkova. G. PDF.pdfPlný text práce801,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moravkova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce903,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moravkova_oponent_Kybic.pdfPosudek oponenta práce747,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moravkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce538,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10204

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.