Title: Trestní odpovědnost mladistvých
Other Titles: Criminal Liability of Juveniles
Authors: Morávková, Gabriela
Advisor: Stočesová, Simona
Referee: Kybic, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10204
Keywords: trestní odpovědnost;mladistvý;trest;opatření;mládež;dítě;trestný čin;protiprávní čin;provinění;čin jinak trestný
Keywords in different language: criminal liability;juvenile;punishment;measure;youth;child;offense;illegal act;wrongdoing;otherwise criminal act
Abstract: Smyslem této práce je rozbor problematiky trestní odpovědnosti mládeže, což se neobešlo bez náhledu do úprav této oblasti v minulosti a to od úplného počátku trestního zákonodárství nad mládeží až k momentálně platné úpravě obsažené v relativně novém právním kodexu.
Abstract in different language: The purpose of this thesis is to analyse the problems of the criminal responsibility of youth, which was impossible to do without the inspection of the amendments of this area and that from the very beginning of the criminal legislation of the youth to the currently valid adjustment contained in the relatively new legal code.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP- Trestni odpovednost mladeze - Moravkova. G. PDF.pdfPlný text práce801,69 kBAdobe PDFView/Open
Moravkova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce903,92 kBAdobe PDFView/Open
Moravkova_oponent_Kybic.pdfPosudek oponenta práce747,04 kBAdobe PDFView/Open
Moravkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce538,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10204

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.