Název: Trestný čin znásilnění
Další názvy: The crime of rape
Autoři: Němečková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Stočesová, Simona
Oponent: Fastner, Jindřich
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10205
Klíčová slova: znásilnění;trestné činy proti důstojnosti člověka v sexuální oblasti;oběť;pacchatel
Klíčová slova v dalším jazyce: rape;crimes against dignity of sexual sphere;victim;offender
Abstrakt: Diplomová práce pohlíží na trestný čin znásilnění z pohledu právního a kriminologického. Je rozdělena do čtyř kapitol. První se věnuje trestným činům proti důstojnosti člověka v sexuální oblasti všeobecně. Druhá kapitola se zabývá právní úpravou znásilnění v České republice a rozebírá základní i kvalifikované podstaty tohoto trestného činu i jejich vztah k jiným ustanovením trestního zákoníku. Třetí číst vychází z kriminologického pohledu a zabývá se obětí a pachatelem i vývojem kriminality trestného činu. Poslední kapitola se věnuje právní úpravě znásilněné ve Spojených státech amerických.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis looks at the crime of rape from the legal and criminological perspective. The work is divided into four chapters. Crimes against the dignity of the sexual sphere are topic of the first chapter. The second part of my thesis is focused on Czech legislation of rape in the Criminal Code. The third chapter describes a criminal perspective. This part deals with the offenders, victims and development of the crimes. In the last chapter is focused on the legislation of rape in the United States of America.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Nemeckova - Trestny cin znasilneni.pdfPlný text práce650,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemeckova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce694,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemeckova_oponent_Fastner.pdfPosudek oponenta práce446,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemeckova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce558,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10205

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.