Title: Trestný čin znásilnění
Other Titles: The crime of rape
Authors: Němečková, Michaela
Advisor: Stočesová, Simona
Referee: Fastner, Jindřich
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10205
Keywords: znásilnění;trestné činy proti důstojnosti člověka v sexuální oblasti;oběť;pacchatel
Keywords in different language: rape;crimes against dignity of sexual sphere;victim;offender
Abstract: Diplomová práce pohlíží na trestný čin znásilnění z pohledu právního a kriminologického. Je rozdělena do čtyř kapitol. První se věnuje trestným činům proti důstojnosti člověka v sexuální oblasti všeobecně. Druhá kapitola se zabývá právní úpravou znásilnění v České republice a rozebírá základní i kvalifikované podstaty tohoto trestného činu i jejich vztah k jiným ustanovením trestního zákoníku. Třetí číst vychází z kriminologického pohledu a zabývá se obětí a pachatelem i vývojem kriminality trestného činu. Poslední kapitola se věnuje právní úpravě znásilněné ve Spojených státech amerických.
Abstract in different language: This thesis looks at the crime of rape from the legal and criminological perspective. The work is divided into four chapters. Crimes against the dignity of the sexual sphere are topic of the first chapter. The second part of my thesis is focused on Czech legislation of rape in the Criminal Code. The third chapter describes a criminal perspective. This part deals with the offenders, victims and development of the crimes. In the last chapter is focused on the legislation of rape in the United States of America.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nemeckova - Trestny cin znasilneni.pdfPlný text práce650,32 kBAdobe PDFView/Open
Nemeckova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce694,11 kBAdobe PDFView/Open
Nemeckova_oponent_Fastner.pdfPosudek oponenta práce446,35 kBAdobe PDFView/Open
Nemeckova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce558,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10205

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.