Název: Přípustné riziko
Další názvy: Acceptable risk
Autoři: Prázdný, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Fastner, Jindřich
Oponent: Novotný, František
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10210
Klíčová slova: přípustné riziko;medicína;sport;trestní právo;eutanázie
Klíčová slova v dalším jazyce: acceptable risk;medicine;sport;criminal law;euthanasia
Abstrakt: Práce se zabývá přípustným rizikem podle ustanovení § 31 Trestního zákoníku, především jeho srovnáním s ostatními instituty vylučujícími protiprávnost, komparací s předchozí úpravou, jeho vztahem ke sportu a medicíně.
Abstrakt v dalším jazyce: My diploma thesis has been created about an acceptable risk theme. The basic we can find in § 31 of Penalty code of czech republic. I also tried to compare acceptable risk with the previous law, with the others institutes eliminating ilegality, its cognation to sports and medicine.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova Prace Prazdny Final.pdfPlný text práce521,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prazdny_vedouci_Fastner.pdfPosudek vedoucího práce773,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prazdny_oponent_Novotny.pdfPosudek oponenta práce700,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prazdny_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce514,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10210

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.