Název: Úpadkové trestné činy
Další názvy: Bankruptcy crimes
Autoři: Rajdlová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Kocina, Jan
Oponent: Kybic, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10211
Klíčová slova: úpadkové delikty;insolvenční řízení;poškození věřitele;zvýhodnění věřitele;způsobení úpadku;porušení povinnosti v insolvenčním řízení;pletichy v insolvenčním řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: bankruptcy crimes;insolvency proceeding;damage to creditor;advantage to creditor;cause of bankruptcy;breach of duty in insolvency proceeding;intrigues in insovency proceeding
Abstrakt: Tématem diplomové práce jsou úpadkové trestné činy. Tato práce se skládá ze 4 hlavních kapitol. První kapitola se zabývá pojmy k úpadkovým trestným činům a vysvětluje principy insolvenčního řízení. Druhá kapitola popisuje historický vývoj úpadkových deliktů v českých zemích po roce 1918. Třetí kapitola se věnuje jednotlivým úpadkovým deliktům. Poslední kapitola porovnává českou a slovenskou právní úpravu.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of the thesis is the bankruptcy crimes. This work consists of 4 main chapters. The first chapter deals with the concept of bankruptcy crimes and explains the principles of insolvency proceeding. The second chapter describes historical progress of the bankruptcy crimes in the Czech lands after the year 1918. The third chapter is devoted to individual bankruptcy crimes. The last chapter compares the czech and the slovak law regulation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_na_tema_Upadkove_trestne_ciny.pdfPlný text práce720,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rajdlova_vedouci_Kocina.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rajdlova_oponent_Kybic.pdfPosudek oponenta práce644,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rajdlova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce598,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10211

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.