Title: Úpadkové trestné činy
Other Titles: Bankruptcy crimes
Authors: Rajdlová, Tereza
Advisor: Kocina, Jan
Referee: Kybic, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10211
Keywords: úpadkové delikty;insolvenční řízení;poškození věřitele;zvýhodnění věřitele;způsobení úpadku;porušení povinnosti v insolvenčním řízení;pletichy v insolvenčním řízení
Keywords in different language: bankruptcy crimes;insolvency proceeding;damage to creditor;advantage to creditor;cause of bankruptcy;breach of duty in insolvency proceeding;intrigues in insovency proceeding
Abstract: Tématem diplomové práce jsou úpadkové trestné činy. Tato práce se skládá ze 4 hlavních kapitol. První kapitola se zabývá pojmy k úpadkovým trestným činům a vysvětluje principy insolvenčního řízení. Druhá kapitola popisuje historický vývoj úpadkových deliktů v českých zemích po roce 1918. Třetí kapitola se věnuje jednotlivým úpadkovým deliktům. Poslední kapitola porovnává českou a slovenskou právní úpravu.
Abstract in different language: The theme of the thesis is the bankruptcy crimes. This work consists of 4 main chapters. The first chapter deals with the concept of bankruptcy crimes and explains the principles of insolvency proceeding. The second chapter describes historical progress of the bankruptcy crimes in the Czech lands after the year 1918. The third chapter is devoted to individual bankruptcy crimes. The last chapter compares the czech and the slovak law regulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_na_tema_Upadkove_trestne_ciny.pdfPlný text práce720,67 kBAdobe PDFView/Open
Rajdlova_vedouci_Kocina.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFView/Open
Rajdlova_oponent_Kybic.pdfPosudek oponenta práce644,88 kBAdobe PDFView/Open
Rajdlova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce598,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10211

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.