Název: Ukládání a výkon ochranného léčení
Další názvy: Sentencing and execution of protective treatment
Autoři: Rulcová, Alexandra
Vedoucí práce/školitel: Škvain, Petr
Oponent: Fastner, Jindřich
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10213
Klíčová slova: ochranné léčení;ochranná opatření;léčba;závislost
Klíčová slova v dalším jazyce: protective treatment;protective measure;abuse
Abstrakt: Ochranné léčení je druhem ochranného opatření, která spolu s tresty tvoří v trestněprávní sankce. Ochranná opatření lze definovat jako opatření státního donucení, ukládaná pachatelům trestných činů i činů jinak trestných příslušnými soudy jménem státu v trestních řízeních, výjimečně v řízení civilním. Ochranné léčení je ukládáno pachatelům trestných činů nebo činů jinak trestných, jejichž pobyt na svobodě je nebezpečný, a kteří se svého činu dopustili ve stavu nepříčetnosti či zmenšené příčetnosti nebo ve stavu vyvolaném duševní poruchou, a pachatelům chorobně se oddávajícím zneužívání návykových látek, kteří spáchali trestný čin pod jejich vlivem nebo v příčinné souvislosti s jejich užíváním. Můžeme tedy shrnout, že účelem ochranného léčení je terapeutické působení na tyto osoby s cílem zajistit patřičnou ochranu společnosti uložením léčby a poskytnutím odborné zdravotní péče ovlivňovat jejich život.
Abstrakt v dalším jazyce: Protective treatment is specific kind of protective measure, which together with penalties constitutes criminal law sanctions. Protective measures are defined as a measure of state coercion, applied to criminal offenders or otherwise criminal act offenders, by responsible courts in the name of state in criminal proceedings or civil proceedings. Protective treatment is aimed to criminal offenders or otherwise criminal act offenders, who are dangerous to sustain undetained and committed the crime in the state of insanity, diminished capacity or in the state caused by mental disorder and offenders committing serious substance abuse, who committed criminal act under the influence of substance or in casual link of substance abusing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Rulcova.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rulcova_vedouci_Skvain.pdfPosudek vedoucího práce786,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rulcova_oponent_Fastner.pdfPosudek oponenta práce929,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rulcova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce547,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10213

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.