Title: Význam odborného vyjádření a znaleckého posudku pro potřeby trestního řízení
Other Titles: The importance of expert opinion and expertise for the needs of criminal proceeding
Authors: Svobodová, Zdenka
Advisor: Rybář, Miroslav
Referee: Vavera, František
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10217
Keywords: důkaz;znalec;znalecký posudek;odborné vyjádření;trestní řízení;přibrání znalce
Keywords in different language: evidence;expert;expert opinion;expertise;criminal proceedings;engaging expert
Abstract: Cílem této diplomové práce bylo osvětlit význam odborného vyjádření a znaleckého posudku v trestním řízení. V hlavní části diplomové práce jsme se zabývali obligatorním a fakultativním přibíráním znalců v trestním řízení. Po připomenutí náležitostí zadání znaleckého úkolu, jsme přešli k samotnému znaleckému posudku jako důkazu v trestním řízení. Provedení tohoto důkazu bylo zmapováno od jeho přípravy přes písemné zpracování znaleckého posudku, výslech znalce, až po odstranění vad revizním posudkem. Jako poslední fáze bylo uvedeno hodnocení tohoto důkazu orgánem činným v trestním řízení. Není opomenuta ani odpovědnost znalce za vadné znalecké posudky.
Abstract in different language: The goal of this dissertation is to clarify purpose and the importance of specialists? opinion and expertise in criminal proceedings. The main body of this study examines obligatory and facultative hiring of experts in the prosecution process. After reminding all the prerequisites needed for expertise assignments, the study then looks at the expertise on its own as a valid form of evidence in criminal proceeding. Provision of evidence was analysed thoroughly from its preparation phase, written expertise, interview with an expert and, with aid of audit opinion, to the actual removal of errors.Finally, the study brings out evaluation of this evidence from body active in criminal proceedings. Also, the responsibility of an expert for wrong expertises is left out.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Zdenka Svobodova.pdfPlný text práce963,34 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova_vedouci_Rybar.pdfPosudek vedoucího práce417,62 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova_oponent_Vavera.pdfPosudek oponenta práce732,68 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce588,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10217

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.