Název: Význam odborného vyjádření a znaleckého posudku pro potřeby trestního řízení
Další názvy: The importance of expert opinion and expertise for the needs of criminal proceeding
Autoři: Svobodová, Zdenka
Vedoucí práce/školitel: Rybář, Miroslav
Oponent: Vavera, František
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10217
Klíčová slova: důkaz;znalec;znalecký posudek;odborné vyjádření;trestní řízení;přibrání znalce
Klíčová slova v dalším jazyce: evidence;expert;expert opinion;expertise;criminal proceedings;engaging expert
Abstrakt: Cílem této diplomové práce bylo osvětlit význam odborného vyjádření a znaleckého posudku v trestním řízení. V hlavní části diplomové práce jsme se zabývali obligatorním a fakultativním přibíráním znalců v trestním řízení. Po připomenutí náležitostí zadání znaleckého úkolu, jsme přešli k samotnému znaleckému posudku jako důkazu v trestním řízení. Provedení tohoto důkazu bylo zmapováno od jeho přípravy přes písemné zpracování znaleckého posudku, výslech znalce, až po odstranění vad revizním posudkem. Jako poslední fáze bylo uvedeno hodnocení tohoto důkazu orgánem činným v trestním řízení. Není opomenuta ani odpovědnost znalce za vadné znalecké posudky.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this dissertation is to clarify purpose and the importance of specialists? opinion and expertise in criminal proceedings. The main body of this study examines obligatory and facultative hiring of experts in the prosecution process. After reminding all the prerequisites needed for expertise assignments, the study then looks at the expertise on its own as a valid form of evidence in criminal proceeding. Provision of evidence was analysed thoroughly from its preparation phase, written expertise, interview with an expert and, with aid of audit opinion, to the actual removal of errors.Finally, the study brings out evaluation of this evidence from body active in criminal proceedings. Also, the responsibility of an expert for wrong expertises is left out.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTR) / Theses (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Zdenka Svobodova.pdfPlný text práce963,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svobodova_vedouci_Rybar.pdfPosudek vedoucího práce417,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svobodova_oponent_Vavera.pdfPosudek oponenta práce732,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svobodova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce588,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10217

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.