Title: Domácí násilí
Other Titles: Domestic violence
Authors: Šebková, Klára
Advisor: Stočesová, Simona
Referee: Navrátilová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10219
Keywords: domácí násilí;stalking;oběť;Policie České republiky;intervenční centra;týrání
Keywords in different language: stalking;domestic violence;Police of the Czech Republic;stalker;perpetrator
Abstract: Problematika domácího násilí je velmi závažný a aktuální problém. Závažnost se skrývá v latentnosti tohoto tématu. V práci jsou popsány jednotlivé pojmy, které se postupem času objevovaly, jednotlivé obecné znaky a další. Dále je vymezena základní problematika, popsány četné skupiny obětí a samotný pachatel. V kapitole týkající se legislativy jsou uvedeny nejčastější skutkové podstaty, které mohou být naplněny při páchání domácího násilí.
Abstract in different language: The issue of domestic violence is a very serious and current problem. Severity lies latent in this topic. The paper describes the various concepts which have emerged over time, individual general features and more. It is on the basic issues, described numerous group of victims and the perpetrator himself. In the chapter on legislation are some common facts that can be filled in at the perpetration of domestic violence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Sebkova Klara.pdfPlný text práce3,07 MBAdobe PDFView/Open
Sebkova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce615,79 kBAdobe PDFView/Open
Sebkova_oponent_Navratilova.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Sebkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce577,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10219

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.