Název: Domácí násilí
Další názvy: Domestic violence
Autoři: Šebková, Klára
Vedoucí práce/školitel: Stočesová, Simona
Oponent: Navrátilová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10219
Klíčová slova: domácí násilí;stalking;oběť;Policie České republiky;intervenční centra;týrání
Klíčová slova v dalším jazyce: stalking;domestic violence;Police of the Czech Republic;stalker;perpetrator
Abstrakt: Problematika domácího násilí je velmi závažný a aktuální problém. Závažnost se skrývá v latentnosti tohoto tématu. V práci jsou popsány jednotlivé pojmy, které se postupem času objevovaly, jednotlivé obecné znaky a další. Dále je vymezena základní problematika, popsány četné skupiny obětí a samotný pachatel. V kapitole týkající se legislativy jsou uvedeny nejčastější skutkové podstaty, které mohou být naplněny při páchání domácího násilí.
Abstrakt v dalším jazyce: The issue of domestic violence is a very serious and current problem. Severity lies latent in this topic. The paper describes the various concepts which have emerged over time, individual general features and more. It is on the basic issues, described numerous group of victims and the perpetrator himself. In the chapter on legislation are some common facts that can be filled in at the perpetration of domestic violence.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Sebkova Klara.pdfPlný text práce3,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sebkova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce615,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sebkova_oponent_Navratilova.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sebkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce577,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10219

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.