Title: Výjimečný trest, jeho trestněprávní a kriminologické aspekty
Other Titles: Exceptional sentence, his criminal and criminological aspects
Authors: Čápová, Martina
Advisor: Fastner, Jindřich
Referee: Navrátilová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10227
Keywords: výjimečný trest;trest odnětí svobody nad 20 až do 30 let;trest odnětí svobody na doživotí;trestný čin;pachatel;obviněný
Keywords in different language: exceptional sentence;imprisonment of 20 to 30 years;imprisonment for life;offense;offender accused
Abstract: Práce se zabývá výjimečným trestem, jeho trestněprávními a kriminologickými aspekty se zaměřením na platné právo, ale i jeho historický vývoj. Obsahuje i porovnání se zahraničními právními úpravami. Kromě vymezení samotného trestu zahrnuje i práva a povinnosti odsouzeného, osobu pachatele, podmíněné propuštění a milost prezidenta republiky, právní úpravu mladistvých a statistické poznatky.
Abstract in different language: The work deals with the exceptional punishment, his criminal and criminological aspects focusing on the applicable law, but also its historical development. It also includes a comparison with foreign laws. Besides defining the punishment itself involves the rights and obligations of the convict, the offender conditional release and pardon of the president, the legislation adolescents and statistical knowledge.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Martina Capova.pdfPlný text práce854,47 kBAdobe PDFView/Open
Capova_vedouci_Fastner.pdfPosudek vedoucího práce472,09 kBAdobe PDFView/Open
Capova_oponent_Navratilova.pdfPosudek oponenta práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Capova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce554,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10227

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.