Název: Výjimečný trest, jeho trestněprávní a kriminologické aspekty
Další názvy: Exceptional sentence, his criminal and criminological aspects
Autoři: Čápová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Fastner, Jindřich
Oponent: Navrátilová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10227
Klíčová slova: výjimečný trest;trest odnětí svobody nad 20 až do 30 let;trest odnětí svobody na doživotí;trestný čin;pachatel;obviněný
Klíčová slova v dalším jazyce: exceptional sentence;imprisonment of 20 to 30 years;imprisonment for life;offense;offender accused
Abstrakt: Práce se zabývá výjimečným trestem, jeho trestněprávními a kriminologickými aspekty se zaměřením na platné právo, ale i jeho historický vývoj. Obsahuje i porovnání se zahraničními právními úpravami. Kromě vymezení samotného trestu zahrnuje i práva a povinnosti odsouzeného, osobu pachatele, podmíněné propuštění a milost prezidenta republiky, právní úpravu mladistvých a statistické poznatky.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the exceptional punishment, his criminal and criminological aspects focusing on the applicable law, but also its historical development. It also includes a comparison with foreign laws. Besides defining the punishment itself involves the rights and obligations of the convict, the offender conditional release and pardon of the president, the legislation adolescents and statistical knowledge.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTR) / Theses (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Martina Capova.pdfPlný text práce854,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Capova_vedouci_Fastner.pdfPosudek vedoucího práce472,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Capova_oponent_Navratilova.pdfPosudek oponenta práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Capova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce554,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10227

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.