Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠejvl, Michalcs
dc.contributor.authorBarták, Jakubcs
dc.contributor.refereeSobek, Tomášcs
dc.date.accepted2013-06-05cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:59:58Z-
dc.date.available2011-03-22cs
dc.date.available2014-02-06T12:59:58Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-31cs
dc.identifier44097cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10238-
dc.description.abstractPrimárním cílem této práce je nastínit a posoudit argumentaci některých teorií ospravedlnění trestu zejména pak konsekvencialismu, retributivního konsekvencialismu a konsensuální teorie. Velká část textu je věnována souvislostem mezi různými typy ospravedlnění, důvodů a teorií trestu. Část práce se též zabývá některými pojmovými znaky trestu.cs
dc.format103 s. (156 000)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjecttrestcs
dc.subjectospravedlněnícs
dc.subjectkonsekvencialismuscs
dc.subjectretributivismuscs
dc.subjectkonsekvencialismus pravidelcs
dc.titleTeoretickoprávní aspekty trestánícs
dc.title.alternativeLegal Philosophy Aspects of Punishmenten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra teorie právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe primary aim of this thesis is to outline and evaluate the arguments of some punishment justification theories, especially of consequentialism, retributive consequentialism and consensual theory. A major part of the text is devoted to the links between different types of justification, reasons and theories of punishment. A part of the thesis also deals with some conceptual features of punishment.en
dc.subject.translatedpunishmenten
dc.subject.translatedjustificationen
dc.subject.translatedconsequentialismen
dc.subject.translatedretributivismen
dc.subject.translatedrule consequentialismen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Teorie trestu-Bartak.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
B.ved..pdfPosudek vedoucího práce943,8 kBAdobe PDFView/Open
B.posudek op..pdfPosudek oponenta práce398,56 kBAdobe PDFView/Open
B.obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce383,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10238

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.