Název: Religion and Sexuality in American Literature of the 19th Century
Další názvy: Religion and Sexuality in American Literature of the 19th Century
Autoři: Labudová, Štěpánka
Vedoucí práce/školitel: Kašparová, Jana
Oponent: Raisová, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10291
Klíčová slova: náboženství;sexualita;křesťanství;tělo;pohlaví;láska
Klíčová slova v dalším jazyce: religion;sexuality;christianity;body;gender;love
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá vztahem mezi náboženstvím a sexualitou. Pozornost je kladena zvláště na náboženství, které se objevuje v knihách srovnávaných v praktické části a to hlavně na křesťanství a jeho postoj k otázce sexuality, těla, pohlaví a lásky.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor Thesis deals with relationship between religion and sexuality. The emphasis is put mainly on religion, which appears in the books being compared in the practical part and especially to Christianity and its view on the issue of sexuality, body, gender and love.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAJ) / Bachelor´s works (DEL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Stepanka Labudova.pdfPlný text práce732,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved Labudova.pdfPosudek vedoucího práce445,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP Labudova.pdfPosudek oponenta práce378,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Stepanka Labudova.pdfPrůběh obhajoby práce83,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10291

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.