Title: Religion and Sexuality in American Literature of the 19th Century
Other Titles: Religion and Sexuality in American Literature of the 19th Century
Authors: Labudová, Štěpánka
Advisor: Kašparová, Jana
Referee: Raisová, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10291
Keywords: náboženství;sexualita;křesťanství;tělo;pohlaví;láska
Keywords in different language: religion;sexuality;christianity;body;gender;love
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vztahem mezi náboženstvím a sexualitou. Pozornost je kladena zvláště na náboženství, které se objevuje v knihách srovnávaných v praktické části a to hlavně na křesťanství a jeho postoj k otázce sexuality, těla, pohlaví a lásky.
Abstract in different language: This Bachelor Thesis deals with relationship between religion and sexuality. The emphasis is put mainly on religion, which appears in the books being compared in the practical part and especially to Christianity and its view on the issue of sexuality, body, gender and love.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Stepanka Labudova.pdfPlný text práce732,44 kBAdobe PDFView/Open
ved Labudova.pdfPosudek vedoucího práce445,64 kBAdobe PDFView/Open
OP Labudova.pdfPosudek oponenta práce378,04 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Stepanka Labudova.pdfPrůběh obhajoby práce83,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10291

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.