Název: Irish English
Další názvy: Irish English
Autoři: Jelínková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Vorel, Robert
Oponent: Kobylak, Skyland Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10296
Klíčová slova: Irsko;germánské jazyky;irská angličtina;hiberno-angličtina;Anglo-Sasové;irská gaelština;gramatika;výslovnost;dialekt;Scouse;Liverpool;cockney
Klíčová slova v dalším jazyce: Ireland;germanic languages;irish english;hiberno-english;Anglo-Saxons;irish gaelic;grammar;pronunciation;dialect;Scouse;Liverpool;cockney
Abstrakt: Tato bakalářská práce nabízí pohled do obecného vývoje angličtiny v Británii a její rozšíření do Irska - místa, kde měla Irská gaelština své silné historické zázemí. Práce pojednává o gramatické, fonologické a lexikální rovině Irské angličtiny, která vznikla v Irsku jako jedna z variant Anglického jazyka. Práce obsahuje obrázky a mapy, které slouží k podpoření hlavních myšlenek zmíněných v textu práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis offers an account of the general development of English in Britain and its spread to Ireland a place where Irish Gaelic had a strong historical background. The thesis deals with grammatical, phonological and lexical areas of Irish English which developed in Ireland as one of varieties of English language. The paper is supported by pictures and maps to strengthen the main ideas described in the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jelinkova Veronika.pdfPlný text práce864,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved Jelinkova.pdfPosudek vedoucího práce880,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op Jelinkova.pdfPosudek oponenta práce904,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Veronika Jelilnkova.pdfPrůběh obhajoby práce94,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10296

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.