Title: Irish English
Other Titles: Irish English
Authors: Jelínková, Veronika
Advisor: Vorel, Robert
Referee: Kobylak, Skyland Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10296
Keywords: Irsko;germánské jazyky;irská angličtina;hiberno-angličtina;Anglo-Sasové;irská gaelština;gramatika;výslovnost;dialekt;Scouse;Liverpool;cockney
Keywords in different language: Ireland;germanic languages;irish english;hiberno-english;Anglo-Saxons;irish gaelic;grammar;pronunciation;dialect;Scouse;Liverpool;cockney
Abstract: Tato bakalářská práce nabízí pohled do obecného vývoje angličtiny v Británii a její rozšíření do Irska - místa, kde měla Irská gaelština své silné historické zázemí. Práce pojednává o gramatické, fonologické a lexikální rovině Irské angličtiny, která vznikla v Irsku jako jedna z variant Anglického jazyka. Práce obsahuje obrázky a mapy, které slouží k podpoření hlavních myšlenek zmíněných v textu práce.
Abstract in different language: The bachelor thesis offers an account of the general development of English in Britain and its spread to Ireland a place where Irish Gaelic had a strong historical background. The thesis deals with grammatical, phonological and lexical areas of Irish English which developed in Ireland as one of varieties of English language. The paper is supported by pictures and maps to strengthen the main ideas described in the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jelinkova Veronika.pdfPlný text práce864,76 kBAdobe PDFView/Open
ved Jelinkova.pdfPosudek vedoucího práce880,85 kBAdobe PDFView/Open
op Jelinkova.pdfPosudek oponenta práce904,98 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Veronika Jelilnkova.pdfPrůběh obhajoby práce94,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10296

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.