Title: The World of Jane Austen : A Comparison of Selected Novels and Their Film Adaptations
Other Titles: The World of Jane Austen : A Comparison of Selected Novels and Their Film Adaptations
Authors: Procházková, Miroslava
Advisor: Mišterová, Ivona
Referee: Raisová, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10298
Keywords: Jane Austen;období regentství;soudobá společnost a její zvyklosti;postavení žen v období regentství;Pýcha a předsudek;Rozum a cit;filmová adaptace;televizní adaptace;český dabing;analýza a srovnání
Keywords in different language: Jane Austen;regency period;contemporary society and its manners;women's position in regency period;Pride and prejudice;Sense and sensibility;film adaptation;television adaptation;czech dubbing;analysis and comparison
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá obdobím regentství podle románů Jane Austenové a porovnáním jejích dvou stěžejních románů - Pýcha a předsudek a Rozum a cit - s jejich konkrétními filmovými a televizními adaptacemi. Cílem této práce je nahlédnout na pozadí období regentství zobrazeného v románech Jane Austenové a analyzovat vybrané adaptace výše zmíněných románů.
Abstract in different language: This bachelor thesis is concerned with the Regency period portrayed in Jane Austen's novels and with a comparison of her two principal novels, Pride and Prejudice and Sense and Sensibility, to their particular film and television adaptations. The objective of this thesis is to present the insight into the Regency background of Jane Austen's novels and the analysis of selected adaptations of novels mentioned above.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BakalarskapraceMP.pdfPlný text práce990,79 kBAdobe PDFView/Open
ved Prochazkova.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
op Prochazkova.pdfPosudek oponenta práce931,41 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Miroslava Prochazkova.pdfPrůběh obhajoby práce120,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10298

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.