Název: The World of Jane Austen : A Comparison of Selected Novels and Their Film Adaptations
Další názvy: The World of Jane Austen : A Comparison of Selected Novels and Their Film Adaptations
Autoři: Procházková, Miroslava
Vedoucí práce/školitel: Mišterová, Ivona
Oponent: Raisová, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10298
Klíčová slova: Jane Austen;období regentství;soudobá společnost a její zvyklosti;postavení žen v období regentství;Pýcha a předsudek;Rozum a cit;filmová adaptace;televizní adaptace;český dabing;analýza a srovnání
Klíčová slova v dalším jazyce: Jane Austen;regency period;contemporary society and its manners;women's position in regency period;Pride and prejudice;Sense and sensibility;film adaptation;television adaptation;czech dubbing;analysis and comparison
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá obdobím regentství podle románů Jane Austenové a porovnáním jejích dvou stěžejních románů - Pýcha a předsudek a Rozum a cit - s jejich konkrétními filmovými a televizními adaptacemi. Cílem této práce je nahlédnout na pozadí období regentství zobrazeného v románech Jane Austenové a analyzovat vybrané adaptace výše zmíněných románů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is concerned with the Regency period portrayed in Jane Austen's novels and with a comparison of her two principal novels, Pride and Prejudice and Sense and Sensibility, to their particular film and television adaptations. The objective of this thesis is to present the insight into the Regency background of Jane Austen's novels and the analysis of selected adaptations of novels mentioned above.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BakalarskapraceMP.pdfPlný text práce990,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved Prochazkova.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op Prochazkova.pdfPosudek oponenta práce931,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Miroslava Prochazkova.pdfPrůběh obhajoby práce120,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10298

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.