Title: The life and work of Stetson Kennedy and his infiltration of the Klu Klux Klan
Other Titles: The life and work of Stetson Kennedy and his infiltration of the Klu Klux Klan
Authors: Niplová, Klára
Advisor: Franklin, David Eugene
Referee: Velkoborská, Kamila
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10302
Keywords: Ku Klux Klan;rasová diskriminace;rasová segregace;historie USA;rasové zákony USA;Stetson Kennedy;nadřazenost bílé rasy;otroctví
Keywords in different language: Ku Klux Klan;racial discrimination;racial segregation;history of USA;racial laws of USA;Stetson Kennedy;white supremacy;slavery
Abstract: Cílem mé bakalářské práce je představit čtenáři osobu, život a činy Stetsona Kennedyho. Dále informuji o aktivitách, metodách a tajemstvích Ku Klux Klanu. Další část je zaměřena na literární tvorbu Stetsona Kennedyho. Je zde popsáno šest jeho knih. Poslední kapitola se zabývá analýzou konkrétní knihy, jíž je The Jim Crow Guide to the U.S. V analýze vykresluji fungování společnosti z jižní Ameriky a její diskriminační vládnutí.
Abstract in different language: The objective of my Bachelor thesis is to present to the reader the personality, life and activities of Stetson Kennedy. Also I provide information about the acts, methods and secrets of the Ku Klux Klan. Next section is orientated on the literary work of Stetson Kennedy. Six works of his are described. The final part of my work deals with the analysis of a concrete book which is The Jim Crow Guide to the U.S. In the analysis I depicture the functioning of southern society and its discriminative ruling.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klara Niplova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce941,48 kBAdobe PDFView/Open
ved Niplova.pdfPosudek vedoucího práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
op Niplova.pdfPosudek oponenta práce977,17 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Klara Niplova.pdfPrůběh obhajoby práce109,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10302

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.