Název: The life and work of Stetson Kennedy and his infiltration of the Klu Klux Klan
Další názvy: The life and work of Stetson Kennedy and his infiltration of the Klu Klux Klan
Autoři: Niplová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Franklin, David Eugene
Oponent: Velkoborská, Kamila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10302
Klíčová slova: Ku Klux Klan;rasová diskriminace;rasová segregace;historie USA;rasové zákony USA;Stetson Kennedy;nadřazenost bílé rasy;otroctví
Klíčová slova v dalším jazyce: Ku Klux Klan;racial discrimination;racial segregation;history of USA;racial laws of USA;Stetson Kennedy;white supremacy;slavery
Abstrakt: Cílem mé bakalářské práce je představit čtenáři osobu, život a činy Stetsona Kennedyho. Dále informuji o aktivitách, metodách a tajemstvích Ku Klux Klanu. Další část je zaměřena na literární tvorbu Stetsona Kennedyho. Je zde popsáno šest jeho knih. Poslední kapitola se zabývá analýzou konkrétní knihy, jíž je The Jim Crow Guide to the U.S. V analýze vykresluji fungování společnosti z jižní Ameriky a její diskriminační vládnutí.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of my Bachelor thesis is to present to the reader the personality, life and activities of Stetson Kennedy. Also I provide information about the acts, methods and secrets of the Ku Klux Klan. Next section is orientated on the literary work of Stetson Kennedy. Six works of his are described. The final part of my work deals with the analysis of a concrete book which is The Jim Crow Guide to the U.S. In the analysis I depicture the functioning of southern society and its discriminative ruling.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Klara Niplova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce941,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved Niplova.pdfPosudek vedoucího práce1,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op Niplova.pdfPosudek oponenta práce977,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Klara Niplova.pdfPrůběh obhajoby práce109,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10302

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.