Title: Sociální problematika v díle Shermana Alexieho
Other Titles: Social issues in the work of Sherman Alexie
Authors: Trtílková, Karolína
Advisor: Velkoborská, Kamila
Referee: Franklin, David Eugene
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10305
Keywords: američtí Indiáni;literatura;kultura;sociální problémy;chudoba;nezaměstnanost;alkoholismus;rasismus;sebevražda;původní Američané
Keywords in different language: american Indians;literature;culture;social problems;poverty;unemployment;alcoholism;racism;suicide;native Americans
Abstract: Cílem této práce je představit spisovatele indiánského původu, Shermana Alexieho, a následně zjistit, jestli je jeho dílo realistické a bylo ovlivněné autorovou vlastní životní zkušeností. Popisuji vývoj literatury původních Američanů od ústní slovesnosti až po současné spisovatele, a poté se zaměřuji na život a dílo Shermana Alexieho. Důležitou část práce představuje popis zkázy tradiční kultury původních Američanů a dopad, jaký to má na indiánské komunity. Nakonec se v hlavní části práce zabývám jednotlivými sociálními problémy, které Alexie popisuje ve svých knihách, a srovnávám je se skutečnou současnou situací ve Spojených státech amerických.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to present Sherman Alexie, an author of Native American origin, and subsequently find out if his work is realistic and influenced by his own life experience. I describe the development of Native American literature from the times of oral tradition up to contemporary writers and then I focus on life and work of Sherman Alexie. An important part of my thesis comprises the description of the destruction of Native American traditional culture and its impact on Native American communities. Finally, the main part of the thesis deals with particular social problems depicted in Alexie?s books which are compared to the real current situation of Native Americans in the United States of America.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Trtilkova.pdfPlný text práce626,35 kBAdobe PDFView/Open
ved Trtilkova.pdfPosudek vedoucího práce968,62 kBAdobe PDFView/Open
op Trtilkova.pdfPosudek oponenta práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Karolina Trtilkova.pdfPrůběh obhajoby práce113,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10305

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.