Název: Sociální problematika v díle Shermana Alexieho
Další názvy: Social issues in the work of Sherman Alexie
Autoři: Trtílková, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Velkoborská, Kamila
Oponent: Franklin, David Eugene
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10305
Klíčová slova: američtí Indiáni;literatura;kultura;sociální problémy;chudoba;nezaměstnanost;alkoholismus;rasismus;sebevražda;původní Američané
Klíčová slova v dalším jazyce: american Indians;literature;culture;social problems;poverty;unemployment;alcoholism;racism;suicide;native Americans
Abstrakt: Cílem této práce je představit spisovatele indiánského původu, Shermana Alexieho, a následně zjistit, jestli je jeho dílo realistické a bylo ovlivněné autorovou vlastní životní zkušeností. Popisuji vývoj literatury původních Američanů od ústní slovesnosti až po současné spisovatele, a poté se zaměřuji na život a dílo Shermana Alexieho. Důležitou část práce představuje popis zkázy tradiční kultury původních Američanů a dopad, jaký to má na indiánské komunity. Nakonec se v hlavní části práce zabývám jednotlivými sociálními problémy, které Alexie popisuje ve svých knihách, a srovnávám je se skutečnou současnou situací ve Spojených státech amerických.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis is to present Sherman Alexie, an author of Native American origin, and subsequently find out if his work is realistic and influenced by his own life experience. I describe the development of Native American literature from the times of oral tradition up to contemporary writers and then I focus on life and work of Sherman Alexie. An important part of my thesis comprises the description of the destruction of Native American traditional culture and its impact on Native American communities. Finally, the main part of the thesis deals with particular social problems depicted in Alexie?s books which are compared to the real current situation of Native Americans in the United States of America.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAJ) / Bachelor´s works (DEL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Trtilkova.pdfPlný text práce626,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved Trtilkova.pdfPosudek vedoucího práce968,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op Trtilkova.pdfPosudek oponenta práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Karolina Trtilkova.pdfPrůběh obhajoby práce113,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10305

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.