Název: Hippies in the USA
Další názvy: Hippies in the USA
Autoři: Černohorská, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Velkoborská, Kamila
Oponent: Tihelková, Alice
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10306
Klíčová slova: hippies;USA;50. léta 20. století;60. léta 20. století;beatníci;Beatles;Rolling Stones;hudební festival Woodstock;Jimi Hendrix;zen buddhismus;Hare Krišna;Věk vodnáře
Klíčová slova v dalším jazyce: hippies;USA;1950s;1960s;beat generation;Beatles;Rolling Stones;Woodstock music festival;Jimi Hendrix;zen buddhism;Hare Krishna;Age of aquarius
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá sociálním hnutím Hippies v USA, které probíhalo na konci 60. a začátku 70. let 20. století. Práce se snaží přiblížit čtenářům historii tohoto světoznámého hnutí, jeho kulturu a život samotných Hippies. V závěru této práce je zhodnocena důležitost a význam vlasů v tomto hnutí. Bakalářská práce je doplněna o obrázky, které se nachází v průběhu celého textu a více tak přibližují hnutí. V příloze je pak práce dále rozšířena o rozhovory s bývalými Hippies.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor´s thesis deals with Hippies as a social movement in the USA which took place in the end of 60s and in the beginning of 70s of twentieth century. The thesis tries to describe to readers history of this world- famous movement, its culture and life of Hippies themselves. At the end of the thesis is evaluated importance and symbolic meaning of hair in the movement. The bachelor´s thesis is completed by several pictures which are located throughout the thesis and thus more describe the movement. In appendices, the work is further extended by interview with ex- hippies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAJ) / Bachelor´s works (DEL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP- Katerina Cernohorska.pdfPlný text práce908,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved Cernohorska.pdfPosudek vedoucího práce892,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op Cernohorska.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Katerina Cernohorska.pdfPrůběh obhajoby práce83,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10306

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.