Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVelkoborská, Kamilacs
dc.contributor.authorŠnebergová, Evacs
dc.contributor.refereeVorel, Robertcs
dc.date.accepted2013-05-28cs
dc.date.accessioned2014-02-06T13:00:45Z-
dc.date.available2012-07-13cs
dc.date.available2014-02-06T13:00:45Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-30cs
dc.identifier51067cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10308-
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je představit hlavní zásady současného protestantismu a přesvědčení protestantů ve Spojených státech amerických. Stručně popisuji historii protestantismu a klíčové pojmy spojené s tímto náboženstvím. Důležitou součástí mé práce je popis tří hlavních protestantských denominací a vlastní představení amerických protestantů z hlediska jejich morálních postojů k sociálním otázkám, např. homosexualitě. Práce se dále zabývá náboženským sčítáním lidu, který ukazuje, že zájem o protestantskou víru klesá. V závěru práce poukazuji na postavení žen v protestantské církvi, dospívající mládež a její vnímání církve a na několik kulturních aspektů v protestantismu.cs
dc.format63 s. (57 779 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectprotestantismuscs
dc.subjectnáboženstvícs
dc.subjectSpojené státy americkécs
dc.subjectdenominacecs
dc.subjectsociální otázkycs
dc.subjectmorální postojecs
dc.titleProtestantism in the USAcs
dc.title.alternativeProtestantism in the USAen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe aim of the thesis is to present main principles of contemporary Protestantism and Protestants beliefs in the United States of America. I briefly describe the history of Protestantism and key terms of this religion. An important part of my thesis comprises the description of three main Protestant denominations and self-presentation of American Protestants according to their moral attitudes to social questions, e.g. homosexuality. The thesis also deals with religious census that shows a decline in Protestant religion during the last several years. Finally, the thesis presents a role of women in Protestantism, teenagers and their perception of the Church and a few aspects of culture in Protestantism.en
dc.subject.translatedProtestantismen
dc.subject.translatedreligionen
dc.subject.translatedUnited States of Americaen
dc.subject.translateddenominationen
dc.subject.translatedsocial issuesen
dc.subject.translatedmoral attitudesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Eva Snebergova 2013.pdfPlný text práce592,89 kBAdobe PDFView/Open
ved Snebergova.pdfPosudek vedoucího práce933,27 kBAdobe PDFView/Open
op Snebergova.pdfPosudek oponenta práce876,86 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Eva Snebergova.pdfPrůběh obhajoby práce107,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10308

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.