Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMišterová, Ivona
dc.contributor.authorČerná, Kateřina
dc.contributor.refereeŠimáčková, Vladana
dc.date.accepted2013-05-27
dc.date.accessioned2014-02-06T13:00:56Z-
dc.date.available2012-07-13cs
dc.date.available2014-02-06T13:00:56Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-29
dc.identifier51074
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10313
dc.description.abstractTato práce srovnává dva různé překlady Shakespearovy hry Macbeth. Pro tento účel byli vybráni překladatelé Martin Hilský a Erik Adolf Saudek. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První dvě jsou teoretické a poslední je praktická. Teoretické části se zabývají teorií překladu a také historickým a společenským pozadím této hry. Praktická část je věnována samotné analýze překladů, je porovnáváno deset vybraných úryvků. Tato část je zakončena třemi úryvky, které byly přeloženy autorkou této práce. V příloze je možné najít fotografie vybraných herců a hereček, kteří ztvárnili role Macbetha a Lady Macbeth, a také příběh o kletbě této hry. Cílem této práce je poukázat na hlavní rozdíly a podobnosti překladů Martina Hilského a Erika Adolfa Saudka.cs
dc.format52 s. (80 745 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51074-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdoslovný překladcs
dc.subjectvolný překladcs
dc.subjectteorie překladucs
dc.subjectporozumění textucs
dc.subjectstylizace textucs
dc.subjectlingvistikacs
dc.subjectideo-estetické hodnotycs
dc.subjectumělecké celkycs
dc.subjectúryvky textucs
dc.subjecttextová analýzacs
dc.titleA Comparative Analysis of Two Selected Translations of Macbethcs
dc.title.alternativeA Comparative Analysis of Two Selected Translations of Macbethen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the comparison of two selected translations of Shakespeare's play Macbeth. Martin Hilský and Erik Adolf Saudek were chosen for this purpose. The thesis is divided into three main parts. Two parts are theoretical and the last one is practical. Theoretical parts consist of the theory of translation and the historical and social background of this play. The practical part is dedicated to text analysis of ten chosen excerpts of Macbeth and their Czech equivalents. The excerpts are followed by commentaries. The last part of the practical part deals with the translation of three excerpts of this work's author. The pictures of actors and actresses who played Macbeth and Lady Macbeth and also the story of Macbeth's curse are included in appendices. The purpose of the thesis is to show main differences and similarities between Martin Hilský's and Erik Adolf Saudek's translations.en
dc.subject.translatedverbatim translationen
dc.subject.translatedfree translationen
dc.subject.translatedtheory of translationen
dc.subject.translatedapprehensionen
dc.subject.translatedre-stylizationen
dc.subject.translatedlinguistic termsen
dc.subject.translatedideo-aesthetic valuesen
dc.subject.translatedartistic wholesen
dc.subject.translatedexcerptsen
dc.subject.translatedtext analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AComparativeAnalysisOfTwoSelectedTranslationsOfMacbeth.pdfPlný text práce820,23 kBAdobe PDFView/Open
ved Cerna.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
op Cerna.pdfPosudek oponenta práce925,73 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Katerina Cerna.pdfPrůběh obhajoby práce84,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10313

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.