Title: Religion and Spirituality in the USA - An Analysis of Selected Marginal Religions and Spiritual Trends with Translation and Glossary
Other Titles: Religion and Spirituality in the USA - An Analysis of Selected Marginal Religions and Spiritual Trends with Translation and Glossary
Authors: Potužáková, Kamila
Advisor: Kobylak, Skyland Václav
Referee: Velkoborská, Kamila
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10314
Keywords: náboženství;Spojené státy americké;spiritualita;indiáni;neopohanství;wicca;druidismus;nový myšlenkový směr;univerzální unitariánství;taoismus;statistiky
Keywords in different language: religion;United States of America;spirituality;indians;neopaganism;wicca;druidism;new thought movement;unitarian universalism;taoism;statistics
Abstract: Tato bakalářská práce je vypracována za účelem poskytnout svým čtenářům základní znalost vybraných okrajových náboženství a duchovních trendů ve Spojených Státech Amerických. Tato analýza se zaměřuje na kmeny Indiánů doplněné o Indiánskou legendu přeloženou do češtiny, Pohanství rozdělené na dvě hlavní větve což je Wicca a Neodruidismus, Nový myšlenkový směr, Univerzální Unitariánství, Taoismus, a v poslední řadě všeobecný přehled náboženství ve Spojených Státech doplněný o statistická data s tabulkami a mapami popisujícími poskytnuté informace.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is elaborated in order to provide its readers an essential knowledge of selected marginal religions and spiritual trends within the United States. This analysis focuses on Native American tribes supplemented by Native American Legend with its translation into Czech, Neopaganism divided into two main branches such as Wicca and Neo-Druidism, the New Thought Movement, Unitarian Universalism, Taoism, and in the last place, general overview of the religion in the United States completed by statistical data with tables and maps detailing provided data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce912,09 kBAdobe PDFView/Open
ved Potuzakova.pdfPosudek vedoucího práce975,12 kBAdobe PDFView/Open
op Potuzakova.pdfPosudek oponenta práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
prubeh ohajoby Kamila Potuzakova.pdfPrůběh obhajoby práce130,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10314

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.