Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTihelková, Alicecs
dc.contributor.authorRichter, Radekcs
dc.contributor.refereeKumar, Alokcs
dc.date.accepted2013-05-27cs
dc.date.accessioned2014-02-06T13:01:01Z
dc.date.available2012-07-13cs
dc.date.available2014-02-06T13:01:01Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-30cs
dc.identifier51083cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10317
dc.description.abstractStěžejním cílem bakalářské práce je ukázat obraz britské armády v britském tisku. Práce se skládá z historické části a z analýzy článků, které byly publikovány v britských denících. První kapitola hlavní části práce popisuje vybrané události a vybraná tažení, které se týkají britské armády. Jsou vybrány důležité události druhé poloviny 20. století podle toho, jak se týkají britské armády. V následujících čtyřech kapitolách jsou analyzovány novinové články, poznatky jsou vyhodnocovány a doprovázeny komentáři. Každá z kapitol je zaměřena na jedny konkrétní noviny a obsahuje průřez článků zaměřený na různá témata za účelem získání objektivního obrazu. Nejdůležitější témata jsou detailně rozebrána. Poznatky jsou nakonec shrnuty v závěru. Zásadní témata, která se objevila v článcích, jsou dále popsána.cs
dc.format49 s. (59 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectbritská armádacs
dc.subjectbritský tiskcs
dc.subjectoperace Teliccs
dc.subjectválka v Irákucs
dc.subjectThe Guardiancs
dc.subjectThe Daily Telegraphcs
dc.subjectThe Independentcs
dc.subjectDaily Mailcs
dc.titleThe Portrayal of the British Army in Selected British Mediacs
dc.title.alternativeThe Portrayal of the British Army in Selected British Mediaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe key objective of the thesis is to show the view of the British Army in the British press. The work consists of the historical part and of the analysis of articles published in British newspapers. The first chapter of the main body describes selected events and campaigns concerning the British Army. Important events of the second half of the 20th century are chosen according to their relation to the British Army. In following four chapters, newspaper articles are analyzed and findings are evaluated and accompanied with commentaries. Each chapter is dedicated to one particular journal and contains an overview of articles aiming different topics in order to gain certain objective portrayal. The most common themes are analyzed in detail. Finally, findings are summarized in the conclusion. The most important issues, which occurred in articles, are further described.en
dc.subject.translatedbritish armyen
dc.subject.translatedbritish pressen
dc.subject.translatedoperation Telicen
dc.subject.translatedwar in Iraqen
dc.subject.translatedThe Guardianen
dc.subject.translatedThe Daily Telegraphen
dc.subject.translatedThe Independenten
dc.subject.translatedDaily Mailen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Radek_Richter_2013.pdfPlný text práce755,81 kBAdobe PDFView/Open
ved Richter.pdfPosudek vedoucího práce996,42 kBAdobe PDFView/Open
op Richter.pdfPosudek oponenta práce921,85 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Radek Richter.pdfPrůběh obhajoby práce105,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10317

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.