Title: The Infiltration of the English Language into the Vocabulary of a Typical Czech Businessman
Other Titles: The Infiltration of the English Language into the Vocabulary of a Typical Czech Businessman
Authors: Vítová, Veronika
Advisor: Matta, Ivan
Referee: Raisová, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10318
Keywords: angličitna;čeština;pronikání cizích výrazů;výpůjčky z angličtiny;lexikologie;business;jazykové tendence;angličtina v ekonomii
Keywords in different language: english;czech;lexicology;infiltration of foreign words;borrowings from english;language trends;english in economy
Abstract: Cílem této bakalářské práce s názvem ?Infiltrace anglického jazyka do slovníku běžného českého podnikatele? je seznámit čtenáře se současnými jazykovými tendencemi v češtině a rolí jakou v ní hraje angličtina a anglické výpůjčky. Práce také poskytne informace o historie výpůjček a o motivačních faktorech v současnosti, které podněcují výpůjčky z angličtiny. Poslední část práce sestává z analýzy dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit rozsah infiltrace angličtiny do slovníku běžného českého podnikatele a zjištění jeho jazykových preferencí.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with the infiltration of the English language into the vocabulary of a typical Czech businessman. Its objectives are to inform the reader about current tendencies in the Czech language and the role that English represents in it. It also provides brief information about history of borrowings from English and what motivational factors are nowadays important for borrowings. The final part is based on a questionnaire research and an analysis of use of English by Czech businessmen and their language preferences.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Veronika Vitova 2013.pdfPlný text práce891,96 kBAdobe PDFView/Open
ved Vitova.pdfPosudek vedoucího práce935,65 kBAdobe PDFView/Open
op Vitova.pdfPosudek oponenta práce926,52 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Veronika Vitova.pdfPrůběh obhajoby práce94,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10318

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.