Název: The Infiltration of the English Language into the Vocabulary of a Typical Czech Businessman
Další názvy: The Infiltration of the English Language into the Vocabulary of a Typical Czech Businessman
Autoři: Vítová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Matta, Ivan
Oponent: Raisová, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10318
Klíčová slova: angličitna;čeština;pronikání cizích výrazů;výpůjčky z angličtiny;lexikologie;business;jazykové tendence;angličtina v ekonomii
Klíčová slova v dalším jazyce: english;czech;lexicology;infiltration of foreign words;borrowings from english;language trends;english in economy
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce s názvem ?Infiltrace anglického jazyka do slovníku běžného českého podnikatele? je seznámit čtenáře se současnými jazykovými tendencemi v češtině a rolí jakou v ní hraje angličtina a anglické výpůjčky. Práce také poskytne informace o historie výpůjček a o motivačních faktorech v současnosti, které podněcují výpůjčky z angličtiny. Poslední část práce sestává z analýzy dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit rozsah infiltrace angličtiny do slovníku běžného českého podnikatele a zjištění jeho jazykových preferencí.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis deals with the infiltration of the English language into the vocabulary of a typical Czech businessman. Its objectives are to inform the reader about current tendencies in the Czech language and the role that English represents in it. It also provides brief information about history of borrowings from English and what motivational factors are nowadays important for borrowings. The final part is based on a questionnaire research and an analysis of use of English by Czech businessmen and their language preferences.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Veronika Vitova 2013.pdfPlný text práce891,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved Vitova.pdfPosudek vedoucího práce935,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op Vitova.pdfPosudek oponenta práce926,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Veronika Vitova.pdfPrůběh obhajoby práce94,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10318

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.