Název: The Portrayal of the Social Class in the British Press
Další názvy: The Portrayal of Social Class in the British Press
Autoři: Kožnarová, Helena
Vedoucí práce/školitel: Tihelková, Alice
Oponent: Kašparová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10320
Klíčová slova: definice třídy;sociální dělení v Británii;dělnická třída;vyšší vrstva;střední třída;The Guardian;The Daily Telegraph;britský tisk
Klíčová slova v dalším jazyce: definition of class;social division in Britain;working class;upper class;middle class;The Guardian;The Daily Telegraph;british press
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je poskytnout přehled o tom, jak britský tisk nahlíží na sociální třídy v Británii. Pro výzkum byly vybrány noviny ? The Guardian a The Daily Telegraph. Práce se skládá se tří hlavních kapitol. První kapitola je věnována definicím třídy, druhá kapitola slouží jako stručný přehled o sociálním uspořádání britské společnosti napříč stoletími. Následně jsou v této kapitole popisovány třídy jednotlivě, pro každou zvlášť jsou zde uvedeny informace týkající se typu bydlení, vzdělání, způsobu oblékání atd. Třetí kapitola je založena na analýze elektronické verze novinových článků výše uvedeného tisku.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of the bachelor thesis is to provide an overview dealing with the portrayal of social class in the British press. The newspaper - The Guardian and The Daily Telegraph were selected for the research. The thesis is consists of three main chapters. The first chapter is devoted to the different definitions of the class, the second chapter serves as an brief overview concerning various models of the arrangement of the British society across centuries. Then, in the same chapter the classes are described separately, for each class there could be found the information dealing with housing, education, way of clothing etc. The third chapter is based on the analysis of the electronic version of the newspaper articles of the press mentioned above.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace_Helena Koznarova_2013.pdfPlný text práce602,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved Koznarova.pdfPosudek vedoucího práce968,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op Koznarova.pdfPosudek oponenta práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Helena Koznarova.pdfPrůběh obhajoby práce134,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10320

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.