Title: The Portrayal of the Social Class in the British Press
Other Titles: The Portrayal of Social Class in the British Press
Authors: Kožnarová, Helena
Advisor: Tihelková, Alice
Referee: Kašparová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10320
Keywords: definice třídy;sociální dělení v Británii;dělnická třída;vyšší vrstva;střední třída;The Guardian;The Daily Telegraph;britský tisk
Keywords in different language: definition of class;social division in Britain;working class;upper class;middle class;The Guardian;The Daily Telegraph;british press
Abstract: Cílem bakalářské práce je poskytnout přehled o tom, jak britský tisk nahlíží na sociální třídy v Británii. Pro výzkum byly vybrány noviny ? The Guardian a The Daily Telegraph. Práce se skládá se tří hlavních kapitol. První kapitola je věnována definicím třídy, druhá kapitola slouží jako stručný přehled o sociálním uspořádání britské společnosti napříč stoletími. Následně jsou v této kapitole popisovány třídy jednotlivě, pro každou zvlášť jsou zde uvedeny informace týkající se typu bydlení, vzdělání, způsobu oblékání atd. Třetí kapitola je založena na analýze elektronické verze novinových článků výše uvedeného tisku.
Abstract in different language: The main aim of the bachelor thesis is to provide an overview dealing with the portrayal of social class in the British press. The newspaper - The Guardian and The Daily Telegraph were selected for the research. The thesis is consists of three main chapters. The first chapter is devoted to the different definitions of the class, the second chapter serves as an brief overview concerning various models of the arrangement of the British society across centuries. Then, in the same chapter the classes are described separately, for each class there could be found the information dealing with housing, education, way of clothing etc. The third chapter is based on the analysis of the electronic version of the newspaper articles of the press mentioned above.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace_Helena Koznarova_2013.pdfPlný text práce602,96 kBAdobe PDFView/Open
ved Koznarova.pdfPosudek vedoucího práce968,75 kBAdobe PDFView/Open
op Koznarova.pdfPosudek oponenta práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Helena Koznarova.pdfPrůběh obhajoby práce134,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10320

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.