Title: Role of African Americans in the history of USA
Other Titles: Role of African Americans in the history of USA
Authors: Kozáková, Romana
Advisor: Velkoborská, Kamila
Referee: Franklin, David Eugene
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10321
Keywords: otroctví;černoši;Afroameričané;občanská válka;Hnutí za občanská práva;Spojené státy americké;rekonstrukce;rasová otázka;rasismus
Keywords in different language: slavery;black people;African-americans;civil war;civil rights movement;United states of America;reconstruction;race question;racism
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na popis ekonomických, politických a společenských problémů Afroameričanů v dějinách USA s cílem zjistit, zda jejich životy zaznamenaly nějaké změny. Na základě názorů různých lidí tato práce prezentuje podrobně vypracované srovnání toho, jak lidé Afroameričany vnímají. Poskytuje čtenáři základní historické informace týkající se hlavního tématu, zaměřuje se na významné Afroamerické osobnosti a vyzdvihuje jejich myšlenky. Fakta jsou řazena chronologicky do kapitol v závislosti na století, ve kterém se odehrála. Výzkum začíná koncem Občanské války a pokračuje až do současnosti. Čtenář této práce se dozví vice o nešťastných událostech, které jsou spojeny s životními podmínkami otroků v USA, a budou mu poskytnuty základní informace o významných Afroamerických osobnostech a organizacích. Tato práce také poukazuje na nejzávažnější problémy současnosti, které souvisí s hlavním tématem, a nabízí čtenáři názory různých lidí na postavení Afroameričanů v dnešní společnosti.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the description of economic, political and social problems of African-American people in the history of the USA in order to find out whether there have been some changes in their lives. This thesis presents carefully elaborated comparison of perception of African-Americans based on opinions of different people. It provides a reader with the basic historical information concerning the main topic and it focuses on the important African-American personalities and emphasizes their thoughts. Facts are chronologically ordered into chapters according to the century when they happened. Research begins at the end of the Civil War and continues until present. The reader of this thesis will learn more about unfortunate events dealing with living conditions of slaves in the USA,and he will be provided with basic information about famous African-American personalities and organizations. Moreover, this thesis shows the most serious current problems connected with the main topic and it presents to the reader different opinions on the position of African-Americans in current society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2013, Romana Kozakova.pdfPlný text práce3,57 MBAdobe PDFView/Open
ved Kozakova.pdfPosudek vedoucího práce917,66 kBAdobe PDFView/Open
op Kozakova.pdfPosudek oponenta práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Romana Kozakova.pdfPrůběh obhajoby práce134,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10321

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.