Název: The role of the royal family in contemporary Britain
Další názvy: The role of the royal family in contemporary Britain
Autoři: Adamová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Tihelková, Alice
Oponent: Kobylak, Skyland Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10326
Klíčová slova: monarchie;královská rodina;rod Windsorů;Alžběta II.;královské finance;královský majetek;civilní listy;královská svatba
Klíčová slova v dalším jazyce: monarchy;royal family;house of Windsor;Elizabeth II;royal finances;royal property;civil lists;royal wedding
Abstrakt: Práce pojednává o královské rodině v dnešní Británii a zkoumá její roli. Nejprve se jedná o oficiální funkce, které jednotliví členové zastávají v rámci podpory monarchie, a poté vliv celé rodiny na Britský národ, který na něj dopadá skrze jejich životy, jednání či přesvědčení.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis concerns the Royal Family and its role in contemporary Britain. At first the official duties performed as a support of the monarchy are examined, and then the impact of the Royals on the nation through their lives, actions and beliefs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ADAMOVA Sarka - bakalarska prace 2013.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved Adamova.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op Adamova.pdfPosudek oponenta práce392,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Sarka Adamova.pdfPrůběh obhajoby práce110,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10326

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.