Title: The role of the royal family in contemporary Britain
Other Titles: The role of the royal family in contemporary Britain
Authors: Adamová, Šárka
Advisor: Tihelková, Alice
Referee: Kobylak, Skyland Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10326
Keywords: monarchie;královská rodina;rod Windsorů;Alžběta II.;královské finance;královský majetek;civilní listy;královská svatba
Keywords in different language: monarchy;royal family;house of Windsor;Elizabeth II;royal finances;royal property;civil lists;royal wedding
Abstract: Práce pojednává o královské rodině v dnešní Británii a zkoumá její roli. Nejprve se jedná o oficiální funkce, které jednotliví členové zastávají v rámci podpory monarchie, a poté vliv celé rodiny na Britský národ, který na něj dopadá skrze jejich životy, jednání či přesvědčení.
Abstract in different language: The bachelor thesis concerns the Royal Family and its role in contemporary Britain. At first the official duties performed as a support of the monarchy are examined, and then the impact of the Royals on the nation through their lives, actions and beliefs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ADAMOVA Sarka - bakalarska prace 2013.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
ved Adamova.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
op Adamova.pdfPosudek oponenta práce392,72 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Sarka Adamova.pdfPrůběh obhajoby práce110,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10326

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.