Title: Modern Medicine Methods Compared to Teaching of Old Masters
Other Titles: Modern Medicine Methods Compared to Teaching of Old Masters
Authors: Metzová, Karolína
Advisor: Franklin, David Eugene
Referee: Kobylak, Skyland Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10327
Keywords: medicína;komplementární medicína;léčení;alternativní léčebné metody;východní mystika;analýza knihy;parelely
Keywords in different language: medicine;complementary medicine;healing;alternative healing methods;eastern mysticism;book analysis;parallels
Abstract: Analýzou a interpretací zdrojového textu (knihy od teoretického fyzika Fritjofa Capry, Ph. D., Tao fyziky: Paralely mezi moderní fyzikou a východní mystikou), popisem konkrétní alternativní léčebné metody, založené na vědeckém výzkumu, a přiblížením vztahu mezi moderní fyzikou a konvenční medicínou se autorka práce pokusila naplnit cíl porovnat dva, zatím neslučitelné, světy a demonstrovat, že odlišnými způsoby říkají a reprezentují to samé. Součástí práce je slovníček některých stěžejních pojmů.
Abstract in different language: Using an analysis of a source text, the book The Tao of Physics: An Exploration of the Parallels Between Physics and Eastern Mysticism, written by a theoretical physicist Fritjof Capra, Ph. D., in the 1970´s; and a description of a specific alternative healing method, based on scientific discoveries, the author of the thesis aims to present an impression of the two competing worlds, the conventional medicine and the teaching of old masters in form of the Eastern mysticism; expressing the same fundamental concepts, only with different means of language. The thesis has been extended with a brief outline of current approach for alternative healing methods in the USA, Germany and the Czech republic as samples of the Western world view of common citizens. Because the source text refers to parallels between modern physics and Eastern mysticism, and the topic of the thesis are modern medicine methods (procedures) compared to teaching of old masters, a section highlighting the relationship between modern physics and conventional medicine must have been added. Part of the thesis is a glossary of some crutial terms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE Karolina Metzova F09B1041P.pdfPlný text práce358,05 kBAdobe PDFView/Open
scan000052.pdfPosudek vedoucího práce141,4 kBAdobe PDFView/Open
scan000053.pdfPosudek oponenta práce134 kBAdobe PDFView/Open
scan000051.pdfPrůběh obhajoby práce98,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10327

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.