Název: Modern Medicine Methods Compared to Teaching of Old Masters
Další názvy: Modern Medicine Methods Compared to Teaching of Old Masters
Autoři: Metzová, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Franklin, David Eugene
Oponent: Kobylak, Skyland Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10327
Klíčová slova: medicína;komplementární medicína;léčení;alternativní léčebné metody;východní mystika;analýza knihy;parelely
Klíčová slova v dalším jazyce: medicine;complementary medicine;healing;alternative healing methods;eastern mysticism;book analysis;parallels
Abstrakt: Analýzou a interpretací zdrojového textu (knihy od teoretického fyzika Fritjofa Capry, Ph. D., Tao fyziky: Paralely mezi moderní fyzikou a východní mystikou), popisem konkrétní alternativní léčebné metody, založené na vědeckém výzkumu, a přiblížením vztahu mezi moderní fyzikou a konvenční medicínou se autorka práce pokusila naplnit cíl porovnat dva, zatím neslučitelné, světy a demonstrovat, že odlišnými způsoby říkají a reprezentují to samé. Součástí práce je slovníček některých stěžejních pojmů.
Abstrakt v dalším jazyce: Using an analysis of a source text, the book The Tao of Physics: An Exploration of the Parallels Between Physics and Eastern Mysticism, written by a theoretical physicist Fritjof Capra, Ph. D., in the 1970´s; and a description of a specific alternative healing method, based on scientific discoveries, the author of the thesis aims to present an impression of the two competing worlds, the conventional medicine and the teaching of old masters in form of the Eastern mysticism; expressing the same fundamental concepts, only with different means of language. The thesis has been extended with a brief outline of current approach for alternative healing methods in the USA, Germany and the Czech republic as samples of the Western world view of common citizens. Because the source text refers to parallels between modern physics and Eastern mysticism, and the topic of the thesis are modern medicine methods (procedures) compared to teaching of old masters, a section highlighting the relationship between modern physics and conventional medicine must have been added. Part of the thesis is a glossary of some crutial terms.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE Karolina Metzova F09B1041P.pdfPlný text práce358,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
scan000052.pdfPosudek vedoucího práce141,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
scan000053.pdfPosudek oponenta práce134 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
scan000051.pdfPrůběh obhajoby práce98,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10327

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.