Title: Dějiny policie a četnictva mezi lety 1918-1938 se zaměřením na regiony Lounsko a Mostecko
Other Titles: History of police and gendarmerie between 1918-1938, focused on the Louny and Most regions
Authors: Mašek, Martin
Advisor: Valentová, Vendulka
Referee: Soukup, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10396
Keywords: srmáda;Československo;četnictvo;habsburská monarchie;pohraničí;policie;politika;prezident;region;válka
Keywords in different language: srmy;borderland;Czechoslovakia;gendarmerie;habsburg monarchy;police;politics;president;region;war
Abstract: Práce je zaměřena na vývoj četnictva a policie v Československu v letech 1918-1938.Je rozdělena na část teoretickou, která charakterizuje dobu mezi světovými válkami a která je opřena o knižní prameny a na část "badatelskou",ve které jsou využity informace získané návštěvami archívů v okolí Žatce, Loun a Archivu Kanceláře prezidenta republiky. V části badatelské se zaměřuji na každodenní činnost četnických stanic a výběrem nejzajímavějších případů řešených na četnických stanicích v regionu.
Abstract in different language: The work is focused on development of gendarmery and police in Czechoslovakia between 1918 and 1938. It is divided into two parts. The theoretical part describes the period between world wars and is based on information form book sources. The researching part analyses information gained from archives in Žatec and Louny and from The Archive of the President's Office. This part deals with daily routine at gendarmery stations and introduces the most interesting cases solved at these stations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC prace_konecna verze_Masek.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
BP - Masek.pdfPosudek vedoucího práce35,04 kBAdobe PDFView/Open
OP - Masek.pdfPosudek oponenta práce35,56 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Masek.pdfPrůběh obhajoby práce47,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10396

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.