Název: Dějiny policie a četnictva mezi lety 1918-1938 se zaměřením na regiony Lounsko a Mostecko
Další názvy: History of police and gendarmerie between 1918-1938, focused on the Louny and Most regions
Autoři: Mašek, Martin
Vedoucí práce/školitel: Valentová, Vendulka
Oponent: Soukup, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10396
Klíčová slova: srmáda;Československo;četnictvo;habsburská monarchie;pohraničí;policie;politika;prezident;region;válka
Klíčová slova v dalším jazyce: srmy;borderland;Czechoslovakia;gendarmerie;habsburg monarchy;police;politics;president;region;war
Abstrakt: Práce je zaměřena na vývoj četnictva a policie v Československu v letech 1918-1938.Je rozdělena na část teoretickou, která charakterizuje dobu mezi světovými válkami a která je opřena o knižní prameny a na část "badatelskou",ve které jsou využity informace získané návštěvami archívů v okolí Žatce, Loun a Archivu Kanceláře prezidenta republiky. V části badatelské se zaměřuji na každodenní činnost četnických stanic a výběrem nejzajímavějších případů řešených na četnických stanicích v regionu.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on development of gendarmery and police in Czechoslovakia between 1918 and 1938. It is divided into two parts. The theoretical part describes the period between world wars and is based on information form book sources. The researching part analyses information gained from archives in Žatec and Louny and from The Archive of the President's Office. This part deals with daily routine at gendarmery stations and introduces the most interesting cases solved at these stations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPD) / Bachelor´s works (DLH)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC prace_konecna verze_Masek.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP - Masek.pdfPosudek vedoucího práce35,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Masek.pdfPosudek oponenta práce35,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Masek.pdfPrůběh obhajoby práce47,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10396

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.