Název: Organizace soudnictví v habsburské monarchii v letech 1848 - 1918
Další názvy: Administration of justice in the Habsburg monarchy in the years 1848 - 1918
Autoři: Nechutný, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Valentová, Vendulka
Oponent: Adamová, Karolina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10397
Klíčová slova: okresní soud;zemský soud;nejvyšší soud;říšský soud;celní soudy;vojenský soud;kasační soud;rozhodčí soud;justiční čekatel;notář
Klíčová slova v dalším jazyce: district court;regional court;supreme court;imperial court;customs courts;military court;court of cassation;arbitral tribunal;judicial candidate;notary
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je organizace soudnictví v habsburské monarchii v letech 1848 - 1918. Naleznete zde nejen, jednotlivé typy soudů, které v této době byly zřizovány, ale také soudní osoby, organizaci soudnictví jako takovou - čili, kolika instanční byla soudní soustava, kdo se kam mohl odvolat, jaký soud řešil jaké případy atd.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this work is the organization of the judiciary in the Habsburg Monarchy in the years 1848 - 1918. Here aren´t only different types of courts, which at this time were established, as well as legal persons, such as the administration of justice - that is, how many instance have the judicial system, who's nowhere to appeal court, which court dealt with specific cases, etc.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Nechutny.pdfPlný text práce487 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP - Nechutny.pdfPosudek vedoucího práce49,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Nechutny.pdfPosudek oponenta práce30,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Nechutny.pdfPrůběh obhajoby práce42,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10397

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.