Název: Vizuální identita subjektu(funkční maketa grafického manuálu)
Další názvy: Visual identity of an existing subject
Autoři: Maršánová, Ludmila
Vedoucí práce/školitel: Ziegler, Zdeněk
Oponent: Hrach, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10417
Klíčová slova: jednotný vizuální styl;grafický manuál;logo;firemní tiskoviny;plakát;reklamní předměty;flakónky;papírové obaly;kosmetika;Vakos
Klíčová slova v dalším jazyce: corporate design;design manual;logo;corporate stationery;posters;promotional items;flacons;paper packaging;cosmetics;Vakos
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vizuální identitou existujícího stylu. Nový jednotný vizuální styl pro společnost Vakos. Firma Vakos působí na trhu v České Republice od roku 1998. Specializuje se především na oblast kosmetiky, farmacie a doplňků stravy. Mým úkolem bylo udělat originální, konkurenceschopné a dlouhotrvající logo, které se stane tváří firmy. Usilovala jsem o vytvoření grafického manuálu - o to, jak firma s novou tváří bude vystupovat navenek. Práci jsem navrhovala tak, aby se v ní odrážela energie firmy. Součástí manuálu jsou firemní tiskoviny, reklamní dárky, plakáty, ale hlavně nový design flakónků na krémy a papírové obaly na ně.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with the visual identity of existing style. A new compact visual style for the company Vakos. The company has been operating in the Czech market since 1998. It specializes in the area of cosmetics, pharmaceutics and food supplements. My task was to create an original, competitive and long-term logo that will become the face of the company. I aimed to create a graphic manual - how the company with a new face will present externally. The project was designed to reflect the company?s energy. The manual consists of printed matter, advertising items, posters, but first of all, new design of cream flacons and paper packaging for them.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (UUD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
marsanova diplomova prace.pdfPlný text práce9,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marsanova.pdfPosudek vedoucího práce151,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marsanova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce198,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marsanova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce81,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10417

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.