Title: Vizuální identita subjektu(funkční maketa grafického manuálu)
Other Titles: Visual identity of an existing subject
Authors: Maršánová, Ludmila
Advisor: Ziegler, Zdeněk
Referee: Hrach, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10417
Keywords: jednotný vizuální styl;grafický manuál;logo;firemní tiskoviny;plakát;reklamní předměty;flakónky;papírové obaly;kosmetika;Vakos
Keywords in different language: corporate design;design manual;logo;corporate stationery;posters;promotional items;flacons;paper packaging;cosmetics;Vakos
Abstract: Diplomová práce se zabývá vizuální identitou existujícího stylu. Nový jednotný vizuální styl pro společnost Vakos. Firma Vakos působí na trhu v České Republice od roku 1998. Specializuje se především na oblast kosmetiky, farmacie a doplňků stravy. Mým úkolem bylo udělat originální, konkurenceschopné a dlouhotrvající logo, které se stane tváří firmy. Usilovala jsem o vytvoření grafického manuálu - o to, jak firma s novou tváří bude vystupovat navenek. Práci jsem navrhovala tak, aby se v ní odrážela energie firmy. Součástí manuálu jsou firemní tiskoviny, reklamní dárky, plakáty, ale hlavně nový design flakónků na krémy a papírové obaly na ně.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the visual identity of existing style. A new compact visual style for the company Vakos. The company has been operating in the Czech market since 1998. It specializes in the area of cosmetics, pharmaceutics and food supplements. My task was to create an original, competitive and long-term logo that will become the face of the company. I aimed to create a graphic manual - how the company with a new face will present externally. The project was designed to reflect the company?s energy. The manual consists of printed matter, advertising items, posters, but first of all, new design of cream flacons and paper packaging for them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
marsanova diplomova prace.pdfPlný text práce9,03 MBAdobe PDFView/Open
Marsanova.pdfPosudek vedoucího práce151,87 kBAdobe PDFView/Open
Marsanova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce198,55 kBAdobe PDFView/Open
Marsanova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce81,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10417

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.