Title: VIZUÁLNÍ IDENTITA EXISTUJÍCÍHO SUBJEKTU (funkční maketa grafického manuálu)
Other Titles: VISUAL IDENTITY OF AN EXISTING SUBJECT
Authors: Ratajová, Julie
Advisor: Ziegler, Zdeněk
Referee: Hrach, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10419
Keywords: diplomová práce;visuální styl;organizace;útulek;Plzeň
Keywords in different language: thesis;visual identity;organization;shelter;Pilsen
Abstract: Jako téma mé diplomové práce jsem si zvolila vizuální identitu psího útulku v Plzni. Vybrala jsem si tuto organizaci, abych upozornila na nedostatek podpory tohoto útulku a zvýšila tak zájem veřejnosti. Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit jednotný, jednoduchý a osobitý grafický styl. Chtěla jsem vytvořit silnou identitu, která by byla veselá a hravá, ale zároveň jednoduchá a lehce zapamatovatelná pro danou organizaci a především pro veřejnost, bez které by útulek nemohl zcela fungovat.
Abstract in different language: The thesis focuses on Visual identity for dog shelter in Pilsen. I have choosen this organization in order to warn about a lack of support and to increase public interest. The objective of my thesis is to create a simple, original and integral graphic style. The aim is to form a strong identity which is at once cheerful, playful and simple, and else easy to remember for this organization and above all for the public without which the dog shelter could not run completely.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Julie Ratajova Diplomova prace plus prilohy.pdfPlný text práce15,14 MBAdobe PDFView/Open
Ratajova.pdfPosudek vedoucího práce146,31 kBAdobe PDFView/Open
Ratajova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce198,47 kBAdobe PDFView/Open
Ratajova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce93,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10419

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.