Název: VIZUÁLNÍ IDENTITA EXISTUJÍCÍHO SUBJEKTU (funkční maketa grafického manuálu)
Další názvy: VISUAL IDENTITY OF AN EXISTING SUBJECT
Autoři: Ratajová, Julie
Vedoucí práce/školitel: Ziegler, Zdeněk
Oponent: Hrach, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10419
Klíčová slova: diplomová práce;visuální styl;organizace;útulek;Plzeň
Klíčová slova v dalším jazyce: thesis;visual identity;organization;shelter;Pilsen
Abstrakt: Jako téma mé diplomové práce jsem si zvolila vizuální identitu psího útulku v Plzni. Vybrala jsem si tuto organizaci, abych upozornila na nedostatek podpory tohoto útulku a zvýšila tak zájem veřejnosti. Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit jednotný, jednoduchý a osobitý grafický styl. Chtěla jsem vytvořit silnou identitu, která by byla veselá a hravá, ale zároveň jednoduchá a lehce zapamatovatelná pro danou organizaci a především pro veřejnost, bez které by útulek nemohl zcela fungovat.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis focuses on Visual identity for dog shelter in Pilsen. I have choosen this organization in order to warn about a lack of support and to increase public interest. The objective of my thesis is to create a simple, original and integral graphic style. The aim is to form a strong identity which is at once cheerful, playful and simple, and else easy to remember for this organization and above all for the public without which the dog shelter could not run completely.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (UUD) / Theses (IAD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Julie Ratajova Diplomova prace plus prilohy.pdfPlný text práce15,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ratajova.pdfPosudek vedoucího práce146,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ratajova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce198,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ratajova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce93,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10419

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.