Název: Experimentální modální analýza nosníku a numerická verifikace získaných vlastních veličin
Další názvy: Experimental modal analysis of beam and numerical verification of obtained data
Autoři: Vrátník, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Dupal, Jan
Oponent: Hyrát, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10505
Klíčová slova: experimentální modální analýza;vlastní frekvence;vlastní tvar kmitu;frekvenční odezvová funkce;optimalizace okrajových podmínek
Klíčová slova v dalším jazyce: experimental modal analysis;natural frequency;mode shape;frequency response function;optimalisation of boundary conditions
Abstrakt: Práce se zabývá provedením experimentální modální analýzy nosníku a vetknuté desky. Získaná data jsou ověřena použitím komerčního MKP software. Vyhodnocením dat se zjistilo, že okrajové podmínky desky nelze považovat za vetknutí a tedy je třeba vytvořit výpočtový model popisující chování desky s neznámými okrajovými podmínkami. Tento model byl vytvořen optimalizací přidaných tuhostí v okrajových uzlech modelu.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor´s thesys is aimed at experimental modal analysis of beam and fixed plate. Obtained data are verified by using comercial FEM sofware. Evaluation of obtained data showed, that boundary conditions of the fixed plate can not be considered as fixed. Computational model describing unknown boundary conditions were created by optimization of toughness parametres added to the boudary nodes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KME) / Bachelor´s works (DME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace_A10B0813P.pdfPlný text práce12,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vratnik_vedouciPosudek vedoucího práce513,02 kBUnknownZobrazit/otevřít
Vratnik_oponentPosudek oponenta práce658,76 kBUnknownZobrazit/otevřít
Vratnik_prubehPrůběh obhajoby práce209,03 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10505

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.