Název: Experimentální modální analýza krytu šroubového kompresoru a numerická verifikace získaných vlastních veličin
Další názvy: Experimental modal analysis of screw compressor casing and numerical verification of measured modal parameters
Autoři: Skala, Jan
Vedoucí práce/školitel: Dupal, Jan
Oponent: Hajžman, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10506
Klíčová slova: modální analýza;verifikace experimentu
Klíčová slova v dalším jazyce: modal analysis;verification of experiment
Abstrakt: Stěžejním bodem této práce je provedení experimentální modální analýzy v laboratorních podmínkách. Vedle toho obsahuje výsledky simulace chování počítačového modelu pomocí metody konečných prvků a porovnání výsledků obou přístupů. Porovnávána je první pětice vlastních frekvencí z obou úloh. Na to navazuje dvouparametrová optimalizace materiálových vlastností pro výpočtovou modální analýzu ve smyslu shody vlastních frekvencí výpočetní metody s experimentální metodou.
Abstrakt v dalším jazyce: Main goal of this thesis is experimental modal analysis under laboratory conditions. Beside that it contains simulation results of model behavior with use of finite element method and comparison of those two attitudes. Only first five natural frequencies from both result sets are compared. This is followed by two-parametric optimization of material properties in order to get natural frequencies of model in agreement with results of experiment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KME) / Bachelor´s works (DME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace.pdfPlný text práce28,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skala_vedouciPosudek vedoucího práce397,7 kBUnknownZobrazit/otevřít
Skala_oponentPosudek oponenta práce431,13 kBUnknownZobrazit/otevřít
Skala_prubehPrůběh obhajoby práce212,26 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10506

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.