Title: Experimentální modelování kloubů
Other Titles: Experimental joint modeling
Authors: Aframova, Mikaela Anna-Greta
Advisor: Křen, Jiří
Kott, Otto
Tureček, Oldřich
Referee: Lobovský, Libor
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10507
Keywords: chrupavka;kloub;mechanické vlastnosti;metoda nejmenších čtverců;mezní deformace;mezní napětí
Keywords in different language: cartilage;joint;mechanical properties;least squares method;limit deformation;limit stress
Abstract: Práce se zabývá metodami měření šelestí v kolenním kloubu a zkoumáním mechanických vlastností hyalinní chrupavky. Je zde popsán způsob hledání vhodných metod a umístění snímačů pro měření šelestí v kolenním kloubu. Dále je zde popsán způsob zatěžování kloubní chrupavky simulující skutečné zatěžování v organismu a hledání materiálového modelu pomocí metody nejmenších čtverců. Nakonec je zde popsán způsob hledání mezních hodnot deformací a napětí, při kterých dojde k porušení chrupavky.
Abstract in different language: This study has two parts: knee joint rustle measuring and cartilage mechanical properties research. There is described a procedure of finding methods and sensors locations for knee jont rustle measuring. There is also described a procedure of loading cartilage simulating real loading in organism and finding material model by using least squares method. At least there is described procedure of finding limits deformations and stresses when the cartilage will be damaged.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2013a.pdfPlný text práce3,58 MBAdobe PDFView/Open
Aframova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce611,72 kBAdobe PDFView/Open
Aframova_oponent.pdfPosudek oponenta práce676,16 kBAdobe PDFView/Open
Aframova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce229,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10507

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.