Název: Experimentální modelování kloubů
Další názvy: Experimental joint modeling
Autoři: Aframova, Mikaela Anna-Greta
Vedoucí práce/školitel: Křen, Jiří
Kott, Otto
Tureček, Oldřich
Oponent: Lobovský, Libor
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10507
Klíčová slova: chrupavka;kloub;mechanické vlastnosti;metoda nejmenších čtverců;mezní deformace;mezní napětí
Klíčová slova v dalším jazyce: cartilage;joint;mechanical properties;least squares method;limit deformation;limit stress
Abstrakt: Práce se zabývá metodami měření šelestí v kolenním kloubu a zkoumáním mechanických vlastností hyalinní chrupavky. Je zde popsán způsob hledání vhodných metod a umístění snímačů pro měření šelestí v kolenním kloubu. Dále je zde popsán způsob zatěžování kloubní chrupavky simulující skutečné zatěžování v organismu a hledání materiálového modelu pomocí metody nejmenších čtverců. Nakonec je zde popsán způsob hledání mezních hodnot deformací a napětí, při kterých dojde k porušení chrupavky.
Abstrakt v dalším jazyce: This study has two parts: knee joint rustle measuring and cartilage mechanical properties research. There is described a procedure of finding methods and sensors locations for knee jont rustle measuring. There is also described a procedure of loading cartilage simulating real loading in organism and finding material model by using least squares method. At least there is described procedure of finding limits deformations and stresses when the cartilage will be damaged.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KME) / Bachelor´s works (DME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace 2013a.pdfPlný text práce3,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Aframova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce611,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Aframova_oponent.pdfPosudek oponenta práce676,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Aframova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce229,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10507

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.