Název: Komplexní rekonstrukce objektu Korandova ulice 7 v Plzni - Bytový dům
Další názvy: Complex reconstruction of the building Korandova street 7 in Pilsen, Block of flats
Autoři: Fretschner, David
Vedoucí práce/školitel: Hapl, Ladislav
Oponent: Kesl, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10511
Klíčová slova: Rekonstrukce;objekt;bytový dům;vestavba;podkroví;bytová jednotka;moderní bydlení;výtahová šachta
Klíčová slova v dalším jazyce: Reconstruction;building;apartment building;built-in;attic;housing unit;modern living;elevator shaft
Abstrakt: Tato práce zpracovává projektovou dokumentaci pro komplexní rekonstrukci a vestavbu bytového domu z počátku 20. století v Plzni. Práce je vytvořena v rozsahu pro stavební povolení. Další částí této práce je statické posouzení vybraných částí objektu a dále posouzení vybraných partií objektu z hlediska jejich požární odolnosti. Výkresy jsou vyhotoveny v programu AutoCAD 2010 - studentská verze. Statická část je vyhotovena v programu FIN10.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis compiles project documentation for complex reconstruction and built-in of apartment building from the beginning of the 20th century in Pilsen. This thesis is detailed enough for obtaining a building permit. Another part of this thesis contains static analysis of selected parts of this building and also analysis of selected parts of the building in terms of their fire resistance. Drawings are created using the AutoCAD 2010 - student version software. Static part is created using the FIN10 software.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KME) / Bachelor´s works (DME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_David Fretschner.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fretschner_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce381,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fretschner_oponent.pdfPosudek oponenta práce587,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fretschner_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce212,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10511

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.