Název: Komplexní rekonstrukce objektu Táborská ulice 4 v Plzni - Bytový dům
Další názvy: Reconstruction of residential building - Táborská 4, Plzeň
Autoři: Kristl, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Hapl, Ladislav
Oponent: Kesl, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10513
Klíčová slova: bourací práce;dřevěný strop;nosný rám;ocelobetonový strop;rekonstrukce;tepelná izolace;zdivo
Klíčová slova v dalším jazyce: demolition works;wooden ceiling;bearing frame;steel-concrete ceiling;reconstruction;thermal insulation;masonry
Abstrakt: Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci stávajícího objektu bytového domu, zpracovaný pro stavební řízení v rozsahu dle zadání. Bakalářská práce obsahuje projektovou dokumentaci pro stavební řízení, statické posouzení vybraných částí objektu a posouzení únikové cesty z hlediska požární bezpečnosti. Přílohy k této bakalářské práci jsou stavební výkresy. Obsah této bakalářské práce je v souladu s platnými normativy a vyhláškami.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this bachelor´s assignment is to prepare the project documentation of building reconstruction for building permission. This bachelor´s assignment contains documentation for building permission, static assessment of selected parts and fire assessment of escape route. Annexes of this assignment are building drawings. The content of this assignment is in accordance with valid norms and regulations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KME) / Bachelor´s works (DME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE - KRISTL.pdfPlný text práce53,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kristl_vedouciPosudek vedoucího práce360,37 kBUnknownZobrazit/otevřít
Kristl_oponentPosudek oponenta práce507,13 kBUnknownZobrazit/otevřít
Kristl_prubehPrůběh obhajoby práce166,33 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10513

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.