Název: Projekt bytového domu, řešeného v systému Porotherm s variantním řešením stropních konstrukcí. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň)
Další názvy: Residential building project solved in the system POROTHERM solution with optional ceiling structures
Autoři: Benešová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Kesl, Petr
Oponent: Cígler Žofková, Drahomíra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10515
Klíčová slova: bytový dům;architektonický návrh;statický výpočet;projektová dokumentace
Klíčová slova v dalším jazyce: apartment building;architectural design;static calculation;project documentation
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbu zděného čtyřpatrového bytového domu v ulici Spolková v Plzni. Dále se zabývá statickým výpočtem a posouzením tohoto objektu. Sestavení zatížení a statické posouzení je provedeno dle platných norem ČSN EN.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis deals with elaboration of the building permit project documentation for a four- storey brick building in Spolková street in Pilsen. The thesis also deals with a static calculation and assessement of this object. Composition of a static load assessement is conducted according to applicable ČSN EN.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KME) / Bachelor´s works (DME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Barbora Benesova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce5,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benesova_vedouciPosudek vedoucího práce640,88 kBUnknownZobrazit/otevřít
Benesova_oponentPosudek oponenta práce602,58 kBUnknownZobrazit/otevřít
Benesova_prubehPrůběh obhajoby práce169,5 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10515

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.