Název: Projekt - rekonstrukce bytového domu s vestavbou, nástavbou nové bytové jednotky. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň)
Další názvy: Construction improvements of an apartment building - loft conversion.
Autoři: Kučerová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Kesl, Petr
Oponent: Tučková, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10516
Klíčová slova: stavební úpravy;vestavba podkroví;bytový dům;železobetonová stropní deska;ocelový stropní nosník;konstrukce krovu;statické posouzeni
Klíčová slova v dalším jazyce: construction improvements;loft conversion;apartment building;reinforced concrete ceiling;plate;steel joist;roof truss;static analysis
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Jedná se o stavební úpravy bytového domu + vestavbu podkroví. Řešený objekt se nachází v Plzni, Úslavská 20. Dalšími úkoly teto práce bylo zpracování statického posouzení vybraných konstrukčních prvků ? stropní deska, ocelový stropní nosník, konstrukce krovu. Dokumentace se řídí platnými českými vyhláškami a normami. Výkresová část byla zpracována pomoci grafického programu Allplan, firmy Nemetschek. Výpočtová část práce byla zpracována pomoci programu Fine EC2.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the preparation of a project documentation for a construction permit. It concerns with the construction improvements of an apartment building, with the conversion of its loft. The building in question is located in 20 Úslavská, Pilsen. Another objective of this work was to process a static assessment of selected structural elements, namely the reinforced ceiling plate, steel joist, and roof truss. The documentation follows Czech regulations and standards in force. To process the drawing part, the Allplan graphic programs of the Nemetschek firm were used. To process computational investing, the FINE EC2 program was applied.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KME) / Bachelor´s works (DME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
textova cast.pdfPlný text práce663,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce555,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerova_oponent.pdfPosudek oponenta práce861,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce237,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10516

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.