Název: Projekt výstavní galerie, ocelový skelet s řešením obvodového pláště. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň)
Další názvy: Project exhibition gallery
Autoři: Valentová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Kesl, Petr
Oponent: Cígler Žofková, Drahomíra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10517
Klíčová slova: ocelový skelet;statika;zatížení objektu;posouzení;Dlubal
Klíčová slova v dalším jazyce: steel skeleton;statics;load object;assessment;Dlubal
Abstrakt: V této práci se zabývám řešením a návrhem převážně ocelové skeletové budovy, která bude sloužit jako výstavní galerie. Zabývám se dispozičním schématem, sestavením zatěžovacích stavů a statickým výpočtem části ocelového skeletu. Vytvoření zatěžovacích stavů a statického výpočtu je provedeno v souladu s normami ČSN EN. Výpočet namáhání konstrukce a sestavení zatěžovacích stavů bylo provedeno pomocí programu Dlubal RFEM 4.xx. Výkresová část projektu byla zpracována v programu ArchiCAD 15 a programu AutoCAD 2011.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis I deal with the solution and architectural design for the steel skeleton building for exhibition gallery. I deal with its layout, setting up load cases, structural analysis parts of the steel skeleton and assessment. Creating a static load cases and design assessment were done by using EN standards. Assessment of stress generation and load combinations were performed in the program Dlubal RFEM 4.xx. The drawing part was made by using program ArchiCAD 15 and AutoCAD 2011.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KME) / Bachelor´s works (DME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Eva Valentova.pdfPlný text práce13,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valentova_vedouciPosudek vedoucího práce649,48 kBUnknownZobrazit/otevřít
Valentova_oponentPosudek oponenta práce688,59 kBUnknownZobrazit/otevřít
Valentova_prubehPrůběh obhajoby práce176,88 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10517

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.