Název: Projekt skladové dvoulodní haly s administrativním traktem ,nosná konstrukce ocelová, ocelobetonová. Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň - Borská pole
Další názvy: PROJECT OF WAREHOUSE TWO - AISLE HALL WITH ADMINISTRATIVE TRACT, STEEL LOAD - BEARING CONSTRUCTION, STEEL - CONCRETE LOAD - BEARING CONSTRUCTION
Autoři: Lišková, Stanislava
Vedoucí práce/školitel: Kesl, Petr
Oponent: Cígler Žofková, Drahomíra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10520
Klíčová slova: Skladová hala;administrativní trakt;ocelová nosná konstrukce;ocelobetonová nosná konstrukce
Klíčová slova v dalším jazyce: Warehouse hall;administrative tract;steel load-bearing construction;steel - concrete load-bearing construction
Abstrakt: Bakalářská práce zpracovává projekt skladové haly s administrativním traktem s ocelovou a ocelobetonovou nosnou konstrukcí jako dokumentaci pro stavební povolení. Cílem práce je návrh, umístění a statické posouzení stavby. Statické posouzení se týká nosné ocelové konstrukce skladové haly a ocelobetonové spřažené stropnice v administrativním traktu. Statické posouzení je podle norem ČSN EN. Kombinace zatěžovacích stavů a posouzení je provedeno za pomoci programu Dlubal RFEM 4.xx. Výkresová část je zpracována v programu AutoCAD 2010.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor ?s thesis deals with project of warehouse hall with administrative tract with steel and steel - concrete load-bearing construction as the project documentation for building permit. The thesis aims to design, location and static assessment of buildings. The static analysis deals with steel load-bearing construction warehouse hall and steel concrete composite joist in administrative tract. The static analysis according ČSN EN norms. Load case combinations and assessment are performed with the help of program Dlubal RFEM 4.xx. Drawing part is done in program AutoCAD 2010.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KME) / Bachelor´s works (DME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Stanislava Liskova.pdfPlný text práce7,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce541,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskova_oponent.pdfPosudek oponenta práce535,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce217,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10520

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.